fbpx
Evlilik

Sağlıklı Bir Evlilikte Eşler

“Hayattan beklentimiz nedir”? Sorusuna çok çeşitli cevaplar verilebilir ancak “mutlu ve sağlıklı bir aileye sahip olmak” dileği belki de en iyi bilinenidir. Mutlu bir ailenin sağlanabilmesi için aile kurumunun da temel gereksinimleri bulunmaktadır. Aile kurumunun temelleri sağlıklı olmalıdır.

Sağlıklı toplumun temelini sağlıklı aile oluşturur. Sağlıklı aile ise gücünü sağlıklı bir karı koca ilişkisinden alır.

Sağlıklı evlilik ilişkisi, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumlu etkiler yaratan bir güce sahiptir. Aile üyeleri herhangi bir problem veya sorunla karşılaştığı zaman akılcı davranır. Sağlıklı ailelerde roller açık ve birbirlerini tamamlar.

İlgili Makaleler

Ailenin temelinde sağlıklı bir çift ilişkisi yatmaktadır. Stres yüklü bir karı koca ilişkisi, ailenin tüm bireylerine doğrudan stres olarak yansır. Eşlerin sahip oldukları iletişim yetenekleri, birbirleriyle anlaşmaları, birbirlerine karşı sevgi ve muhabbet içeren tavırlar sergilemeleri, çocuklarının ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için en güçlü anahtardır. Stresli olaylarla çok iyi baş ederler. Hayatlarındaki her sorunun sorumluluğunu üstlenirler.

Evliliklerde eşler arasındaki iletişimi etkili kılan unsur, eşlerin birbirlerinin düşüncelerini, fikirlerini, duygularını dikkate almalarıdır. Sağlıklı bir iletişime sahip çiftler, birbirlerine güven duyarlar ve fikirlerini yargılanmaktan korkmaksızın ifade ederler.

Sağlıklı Bir Evlilikte Eşler;

• Birbirlerine sadıktırlar ve güven duyguları beslerler.

• Birbirlerinin aynı zamanda arkadaşıdırlar.

• Birbirlerine hem sevgi hem de saygı duyarlar.

• Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler.

• Geleceğe dair ortak hedeflere/hayallere sahiptirler.

• Çatışmaları sağlıklı çözmeyi başarırlar.

• Birbirlerine duygu ve düşüncelerini net bir şekilde, korkmadan, kaygı duymadan ifade edebilirler ve birbirlerini eleştirmez, yargılamazlar.

• Birbirlerinin kişisel gelişimlerine destek olurlar.

• Düzenli ve sağlıklı bir cinsel hayatları vardır.

• Birlikte vakit geçirmek için planlar yaparlar ve geçirdikleri zamandan zevk alırlar. • Maddi konulardan kaynaklanan problemlerini beraber kolaylıkla çözerler. • Birbirlerinin ailelerinden kaynaklanan çok fazla çatışma yaşamazlar ve kendi aile sınırlarını çizerler.

• Çocukların yetiştirilmesi konusunda ortak fikirlere sahiptirler.

• Tartışmalar esnasında birbirlerini incitecek kelimeler sarf etmemeye özen gösterirler. • Birbirlerine karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamazlar.

Sağlıklı Aile Sağlıklı Karı Koca İlişkisiyle Başlar

Aileler çocuklarının fiziksel, duygusal, ruhsal ve sosyal gelişimleri üzerinde kritik öneme sahiptirler. Sağlıklı ailenin temelinde sağlıklı evlilik ilişkisi vardır. Eşlerin arasında sağlıklı iletişimin bulunduğu bir aile hayatı, çocuklar tarafından model alınır. Karı kocanın birbirlerine sergiledikleri sevgi, saygı, nezaket, anlayış, hoşgörü, sabır gibi olumlu duygu ve

tavırlar çocuklar tarafından gözlenir. Eşlerin iletişim ve çatışma çözme konusundaki becerileri de ailenin geri kalanına örnek oluşturur. Çocuklar stres, çatışma, engellenme gibi olumsuzluklar karşısında nasıl tepki vereceklerini, çoğunlukla anne babalarının tepkilerine dayanarak öğrenip sergilerler. Özellikle okul çağlarında öfke veya saldırganlık gibi davranışlar sergileyen çocukların genellikle ailelerinde de bu gibi özelliklere rastlanmaktadır.

Sağlıklı Bir Evliliğin Ne Gibi Faydaları Vardır ?

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki;

• Sağlıklı bir evliliğe sahip bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları, evlenmeyenlere göre daha iyidir. Evli bireylerde kalp krizinden ölme, karaciğer sirozuna yakalanma ve intihar teşebbüsü oranı, evli olmayanlara göre daha azdır.

• Evlilerin ortalama yaşam süreleri evli olmayanlara göre daha uzundur. • Evli kişilerin gelir düzeyleri evli olmayanlara göre daha yüksektir.

Yapılan araştırmalarda aynı sonuçların evlenmeden birlikte yaşayan çiftler için geçerli olmadığı görülmüştür. Ayrıca eşlerin birbirlerine karşı olumsuz ve düşmanca tavırlar sergilediği sağlıksız evliliklerde bireylerin, sağlıklı evliliklere nazaran bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu ve daha sıklıkla hastalandıkları, daha fazla depresyon eğiliminde oldukları, çocuklarının daha kolay hastalandığı ve uyum seviyelerinin düşük olduğu da tespit edilmiştir.

Her evlilik parmak izi gibi özeldir…

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler