fbpx
Kadın

Mikro Çip tekniğiyle aşılama

Mikro Çip Metoduyla Aşılama(İntrauterin İnseminasyon) Nedir?

Kısırlık Tedavilerinin Birinci Basamağı Olan Aşılama ;

İlgili Makaleler

Aşılama tedavisine adetin 2-3. günleri ortasında başlanır. Yumurta geliştirici ilaçlar ile 1-2 adet yumurtanın büyümesi sağlanır. Bu ilaçlar tablet yahut iğne formunda olabilir. Ultrasonla yumurta takibi yapılır ve yumurtalar muhakkak bir olgunluğa geldiğinde ise çatlatma iğnesi yapılır. Çatlatma iğnesinden ortalama 36 saat sonra da aşılama yapılır. Aşılamada emel âlâ kalitedeki spermleri döllenmenin gerçekleşeceği tüplere en yakın aralığa yani rahimin içine bırakmaktır.

İyi kalitedeki spermlerin seçilebilmesi için de spermler birtakım etaplardan geçirilir. Aşılama tedavisinde sperm hazırlığı için pratikte uygulanan klasik 2 yol vardır.

1- Swim-up (yüzdürme yöntemi)

2- Gradient yöntemi

Her iki usulde de güzel kalitedeki spermleri seçebilmek için, spermler aşikâr bir periyotta santrifüje edilir (özel bir makinenin içinde dakikada 1000-2000 sefer döndürülür). Fakat bu döndürme süreci spermlerde DNA hasarına yol açabilmektedir.

Yapılan çalışmalarda santrifüj sırasında ortaya çıkan özgür oksijen radikallerinin sperm DNA’sına hasar verdiği gösterilmiştir. Spermde DNA hasarı olmasının da gebelik talihini azalttığı bilinmektedir.

Sperm hazırlığı için uygulanan santrifüj yolunun spermlere hasar verebileceği kanısından yola çıkarak son yıllarda mikroçip tekniği gündeme gelmiştir.

Mikroçipli aşılama tedavisinde, santrifüj yapılmadan mikroçip içindeki mikro kanallar sayesinde yeterli kalitedeki spermler seçilebileceği öne sürülerek spermlerin DNA’sına hasar verilmediği ve münasebetiyle bu metodun muvaffakiyet bahtının daha yüksek olduğu öne sürülmektedir.

Aşılama Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Aşılama yolu;

Erkeklerde: meninin boşalma sorunlarında, anatomik sorunlarda (hipospadias denilen penis ucundaki deliğin penisin alt tarafında olması), nörolojik sorunlarda (omurilik yaralanmaları), meninin geri kaçtığı durumlar (Diyabet, multiple skleroz), cinsel iktidarsızlık, sperm parametrelerinde bozukluklar: sayı, hareket azlığı yahut hal bozuklukları, sperm antikorları olan durumlarda uygulanmaktadır.

Kadınlarda: Açıklanamayan infertilite, hafif yahut orta şiddette endometriozis, rahim ağzı sorunları, vajinismus durumlarında uygulanır.

<

div>

Mikro Çip Metodu Nedir?

Geliştirilmiş sperm çiplerinin mikro kanalları sayesinde tıpkı bir süzgeç üzere sağlıklı ve kaliteli olan spermler öteki spermlerden ayırt etme metodudur.

Kadının yumurtasının döllenmeye hazır olduğu vakitte laboratuvarda hazırlanarak hareket oranı artırılmış ve yüksek oranda olağan morfolojiye sahip spermlerin rahim içine bırakılması prensibine dayanır.

Mikroçipli Aşılamanın Olağan Aşılamadan Farkı Nedir?

Her iki aşılama tedavisinin hazırlık kademesi birebirdir. Yani her iki usulde de ilaçla yumurta gelişimi sağlanır ve yumurtalar olgunlaşınca çatlatma iğnesi yapılır.

Mikroçipli aşılamanın olağan aşılamadan tek farkı spermlerin hazırlık evresidir.Yukarıda da kelamı edildiği üzere klasik sistemlerden farklı olarak santrifüj prosedürü kullanılmadığı için sperme hasar vermediği ileri sürülmektedir. Mikroçipli aşılamada güzel kalitedeki spermlerin seçimi için özel çipler kullanılır. Olağan aşılamada ise gradient yahut swim up prosedürü ile kaliteli spermler seçilir.

Mikro Çip Prosedürü İle Sperm Seçiminin Aşılama Başarısına Tesiri Nedir?

Spermlerin yıkanma metodu ile saflaştırılmaları kaliteli sperm oranını artırsa da DNA sı en sağlıklı olan spermler istenildiği ölçüde saflaştırılamamaktadır. Mikro çip metodu en sağlıklı spermin ayıklanmasını ve böylelikle ortalama %15-20 civarında olan aşılama muvaffakiyetini % 40 oranında artırdığı düşünülmektedir.

Intrauterin inseminasyonda muvaffakiyet talihi sperm hazırlama yolu dışında çiftin özelliklerine bağlı olarak da değişkenlik gösterir. Başarıyı etkileyen en değerli faktörlerden biri de sperm sayı ve kalitesidir. Bir ikili aşılama yapılabilmesi için sperm sayı ve kalitesinde önemli bozukluk olmaması gerekir.

Aşılama tedavisinin muvaffakiyetini artırmak için;

  • Doğru hasta seçimi
  • Hastaya uygun tedavi protokolünün belirlenmesi
  • Uygun teknikle sperm hazırlığının yapılması
  • Doğru teknikle aşılamanın yapılması büyük değer taşımaktadır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler