fbpx
Evlilik

Evlilik, Boşanma ve Çocuğunuzun Uyumu

Sevgili okurlarım,
Günümüzde boşanma ile ilgili düşünceler,sadece ailelerin kendi içinde değil,toplum içinde de boşanma nedenleri,etkileri,sonuçları ve uygun toplumsal tepkiler üzerine yürütülen tartışmalarda çoğunlukla kutuplaşma olur.
Toplumdaki bazıları geleneksel aile yapısının yok olduğundan şikayetçi;bazıları da ailenin karakteri ve rollerindeki çeşitliliğe kucak açar.
Boşanmış anne-babaların evlatları ya kırılgan ve ya incitilemez olarak resmedilir.Bu kadar aşırı görüşlerin çok sesliliğinden kaynaklanan gürültüden,çocuklarla aileler için yapılmış olan çok değerli araştırmaları ve bireysel olarak onları gözden kaçırırız.
Bu sebeple Aile Danışmanı, Evlilik Danışmanı olarak boşanmanın aile psikolojisini anlamak için,onun konomik,demografik,kültürel,hukuki ve tarihsel bağlantılarını kavramak zorundayız.

Ancak Aile Danışmanı ve Evlilik Danışmanı olarak tüm boşanmaları açıklayıcı bir özellik var mı dersek,o da değişimdir.Çünkü birtakım değişimler fiziksel ayrılıktan çok daha önce başlamış olabilir;bazıları ise yasal boşanmadan sonra uzun süre devam edebilir.Bu sebeple Aile Danışmanı ve Evlilik Danışmanı olarak şunu diyebilirimki bu değişiklikler aile ortamını olumlu ya da olumsuz yapabilir,ancak mutlaka çocuklar üzerinde psikolojik etkisini değerlendirmek gerekir.Özellikle de değişime adapte olma süreci ve çocukların uzun vadedeki psikolojik uyumunu çok dikkat edilmesi gerekir.Aile içi etkileşimin belirli kalıplarının yanı sıra çocuğun çeşitli özellikleri de uzun vadedeki daha pozitif veya negatif sonuçlarla ilişkilidir diyebiliriz.Çoğu çocuk yeri aile ortamlarına başarıyla adepte olsa da,çocuklar anne-babasının ayrılmasına çok farklı tepkiler verir.Ancak yapılan araştırmalara bakıldığında boşanmanın çocuk bakımında ve çocukların duygusal sağlığında daha fazla problemlere yol açtığı çok açıktır.
Bu sebeple evlilik danışmanlarına ve Aile Danışmanlarına mutlaka başvurulur.Boşanmayı önleyici bir durum varsa onları yapmakta fayda vardır.

Evlilik Danışmanlığı

İlgili Makaleler

Evlilikte ve özellikle boşanma durumunda çatışma bir yere kadar kaçınılmazdır.Bu sebeple sadece ebeveynler arası çatışmanın nasıl azaltılabileceğini değil,onun yanında en iyi şekilde nasıl yönetebileceğini de göz önünde bulundurmakta fayda vardır.Çiftlerin boşanma esnasında ve sonrasında aralarındaki çatışmayı daha etkili biçimde yönetebilmesi için pek çok müdahale teknikleri geliştirilmiştir.En dikkat çekicisi ise boşanma arabuluculuğudur.
Bu sebeple,çiftler arası çatışma,çocukları direk ve ya dolaylı sayısız süreç vasıtısıyla etkileyebilir.
Direk etkileyen süreçlerden biri,çatışmanın kendi içinde bir stres kaynağı olmasından geçer ve buda,18 aylık çocukların öfkeli konuşmalar sırasında keyfinin kaçtığını ve 5-6 yaşlarına geldiklerinde bu sıkıntının tartışmaya katılma çabalarında iyice belirgenleştiğini araştırmalar ortaya koymaktadır.

Çatışma,anne-baba ile çocuk arasındaki ilişkiyi bozarak hem disiplin açısından hem de çocukların duygusal güvencesi açısından dolaylı etki yaratır.Tartışmalar sadece çocukların her anne-baba ilişkisini baltalamakla kalmaz;aynı zamanda anlaşmazlıklar sebebiyle disiplin konusunda ebeveynler arasında bir tutarsızlık ortaya çıkar.Tutarsız disiplinin kaynağı farklı çocuk yetiştirme felsefelerini veya iletişim eksikliğini olabilieceği gibi,çocuklar anne-babalar arasında bir savaş alanına dönüştüğünde disiplin kasten tahrikkar hale getirebilir.
Bu yüzden en zarar verici çatışma türü olan stres ve sadakat ikilemi,hem de ebeveyn-çocuk ilişkilerinde bozulma,tutarsız disiplin süreci daha çok harekete geçiriyor gibi görünmektedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler