fbpx
Psikolojik Danışmanlık

Alkol bağımlılığı ve sosyal problemler

•Uzun süre ve fazla miktarda alkol kullanımından sonra alınan alkol miktarının azaltılması yâda kesilmesi sonucunda ortaya yoksunluk belirtileri çıkar.

•Klasik belirtisi tremordur. Ama bulgu spektrumu psikotik elementler, algı bozuklukları, epileptik nöbetler, deliryum tremens bulgularını da içerecek tarzda değişebilir.

•Tremor, alkolün kesilmesinden 6–8 saat sonra başlar, psikotik bulgular ve algı bozukluğu 8–12 saat, epileptik nöbetler 12–24 saat, deliryum tremens ise 72 saat içinde gelişebilir.

•Deliryum tremens ilk bir hafta içinde beklenebilir. Ayrıca yoksunluk sendromunda bulgular her zaman bu sırayı da izlemeyebilir.

ALKOL YOKSUNLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ (DSM-5)

A. Çok fazla ya da uzun süreli alkol kullanımının sonlandırılması (ya da azaltılması)

B. A tanı ölçütünden sonra, bir kaç saatten bir kaç güne dek değişen bir zaman içinde gelişen aşağıdakilerden ikisinin ( ya da daha fazlasının) bulunması:

1) Otonomik hiperaktivite (örn. terleme ya da 100’ün üstünde bir nabız )

2) Artmış el tremoru

3) Uykusuzluk

4) Bulantı ya da kusma

5) Gelip geçici görsel dokunsal ya da işitsel hallusinasyonlar ya da illüzyonlar

6) Psikomotor ajitasyon

7) Anksiyete

8) Grand mal konvulsiyon

C) B tanı ölçütündeki belirtiler klinik olarak belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.

D) Bu belirtiler genel tıbbi bir duruma bağlı değildir ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

Alkol ve Sosyal Problemler

Dünya Sağlık Örgütü

(Türkiye dahil 30 ülke)

-Cinayetlerin %85’i

-Trafik kazalarının %65’ i

-Irza tecavüzlerin %50’ si

-Şiddet olaylarının %50’ si

-Aile içi şiddet %70’ i

-Genel tutuklamaların %50’ si

-Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastenesinde yatanların % 40-50’ si alkole bağlı

-İntihar olaylarında alkolün etkisi içmeyenlere göre 58 kat daha fazla

N0T: Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Hiç Bir Zaman Geç Değildir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler