fbpx
Evlilik

Aile İçi İletişim Nedir?

İletişim ailede başlar. İnsan ilişkilerinin temelini oluşturan aile içi iletişim, çocukla birlikte arkadaş çevresine, okula, akrabalara; oradan topluma yansır. Ailenin çocukla iletişimi, kimlik gelişiminde ve özgüven kazanımında önemli rol oynar. Yerinde iletişimle çocuk, toplumda bir birey olma hissiyatını kazanır ve böylece kendine, çevresine değer verir, bireysel ve toplumsal ilişkilerini yönetebilir hale gelir.

İletişim kuramayan ailelerde çocuk, şefkat, merhamet, sevgi gibi duygusal bağlamları başka yerlerde arayabilir. Bu olumsuz durum madde kullanımı, madde bağımlılığı, aşırı tepkisel davranışlar, aileye karşı öfke gibi sonuçlar doğurabilir. En büyük sorunlardan biri olarak görülen kuşak çatışmaları, bireyin ya da çocuğun kendini baskılamasıyla, kendini ifade edememesiyle sonuçlanabilir. Bir ergen fiziksel, cinsel, duygusal anlamda gelişim gösterirken ailesi tarafından değer verilmediği, anlaşılamadığı ve bir birey olarak görülüp saygı duyulmadığı takdirde ileride bu durumun yansımaları kendi çocuklarında görülecektir.

İlgili Makaleler

Anne ve babanın birbiriyle olan iletişimi de önemlidir. Anne ve baba birbirine karşı sevgi, saygı ve değer çerçevesi içinde iletişim kuramadığı takdirde ailede yanlış kodlamalar oluşabilir. Bu durumda ailede görev dağılımı ve rollerde karmaşa oluşabilir. Anne, babaya baba, anneye karşı fiziksel, cinsel, ekonomik anlamda üstünlük kurmaya çalışmamalıdır. Ailedeki rol ve görev dağlımı saygı ve hoşgörü çerçevesinde belirlenmelidir. Herkes üstlendiği rolün ve görevin gerekliliklerini yerine getirmeli ve birbirlerine değer vermelidirler. Anne babayı, baba da anneyi çocukları karşısında küçük düşürmemeli, birbirlerine destekleyici ve işbirlikçi tutum göstermelidirler. Anne baba arasındaki çatışmalara çocuklar dâhil edilmemelidir. Kültürel baktığımızda çekirdek aile kavramı ülkemizde tek başına kullanılmamaktadır. Hala, teyze, dayı, dede, anneanne gibi akrabaların aile iletişimine etkisi kaçınılmazdır. Bu anlamda kendi çekirdek ailemizin sınırını doğru çizebilmeliyiz çünkü aile geleceğin toplumsal mimarıdır; sağlıklı ailede yetişen bireyler, gelecekte sağlıklı ilişkiler kurarak toplumun refah içerisinde uyumlu, mutlu yaşamasını sağlayacaktır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler