fbpx
Kadın

Endometrial hiperplaziye yaklaşım


Endometrial hiperplazi

Endometrial hiperplazi rahim iç zarı olan endometriumun olağandan fazla kalınlaşmasıdır.

En sık semptomu olağandışı vajinal kanamadır.

İlgili Makaleler

Aşırı kilolu ve adet ortaları geniş olan yahut kronik anovulasyon (PCOS) üzere risk faktörü olan hastalar risk altındadır.

Kimlerden rahimden biyopsi yapmalıyız?

Postmenapozal periyottaki rastgele bir kanamada

45 yaş üzeri tüm olağandışı uterin kanamalarda,

45 yaş altında tekrar eden, medikal tedaviye karşılık vermeyen,

Obezite yahut kronik anovulasyon (PCOS) üzere risk faktörü olan kadınlarda

Servikal smear sonuçlarında atipik glangüler hücre bulunan kadınlarda

Olağandışı kanaması olan menopoz öncesi ve sonrası bayanlarda endometrial kalınlık 12 mm ve üzerinde ise hastalık riski artmıştır.

Atipisiz endometrial hiperplazi sonucu çıkan hastalarda birinci seçenek ilaç tedavisidir.

Progesteron Tedavisi:

Güçlü anti-östrojendirler, endometrium üzerinde anti-mitotik ve büyümeyi kısıtlayıcı tesirlerine sahiptirler. Anovulatuar bayanlarda oral progestinle siklik tedavi (her ay 12-14 gün süreyle) tertipli menstürel döngüleri başlatabilir.

Medroksiprogesteron asetat 10-20 mg, günde iki kere,

Megestrol asetat 20-40 mg, günde iki sefer,

Noretindron 5 mg, günde iki sefer kullanılabilir.

Tedavi yaklaşık 3 aylık peryotta 3 hafta müddetle devam edilmelidir.

Düzenli ilaç kullanmakta zorlanan hastalarda Depo MPA (3 ayda bir 150 mg, İM)

atipisiz endometrial hiperplazi tedavisinde faydalı bir seçenektir.

LNG-IUS (Mirena®) hormon salınım oranını denetim eden polimetil silikonla karışık 52 mg

levonorgestrel içeren bir rezervuara sahiptir. Atipisiz endometrial hiperplazi tedavisinde ön plana çıkmıştır. Hem ilacın sistemik yan tesirlerinin olmaması, hem de tedavi edilmesi gereken yerde salınması ile direk endometriumu inceltmesi aktif bir tedavi seçeneğidir.

Tüm medikal tedavi verilen hastalarda 3-6 ay sonrasında tekrar rahimden biyopsi yapılması hastalığın devam edip etmediği araştırılmalıdır. Şayet tedaviye dirençli bir durum varsa ameliyat seçeneği düşünülmelidir.

Atipili endometrial hiperplazi sonucu çıkan hastalarda birinci seçenek cerrahidir.

Atipili olanlar ise eş vakitli rahim kanseri sıklığının artmış olmasından ötürü rahim alma ameliyatı ile tedavi edilir.

Bir istisnası hastamız çocuk sahibi değil ise medikal tedavi verilen hastalarda 3 ay sonrasında tekrar rahimden biyopsi yapılması hastalığın devam edip etmediği araştırılmalıdır. Şayet sonuç olağan ise üremeye yardımcı tedavilerle çocuk sahibi olması sağlanmalıdır. Şayet ilaç tedavisi başarısız olursa tekrar bir ameliyat seçeneği düşünülmelidir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler