fbpx
Genel

Uzmanından ‘Meningokok’ hastalığına ilişkin aşı uyarısı


Neisseria meningitidis’in etken olduğu meningokok hastalığı, asemptomatik taşıyıcılıktan hayatı tehdit eden çok ciddi bir durum oluşturabilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Selda Yılmaz, meningokok hastalığının tüm dünyada görülebildiğini, özellikle de çocuk ve genç erişkinlerde riskin yüksek olduğunu söyledi.

Dr. Yılmaz, “Meningokok hastalığı hafif üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp ilk muayenede tanı koyma ihtimali olmayan, ancak saatler içerinde ateş, döküntü, bilinç kaybı ve hızlı bir şekilde organ yetmezliğine giden bir tablo oluşturur’’ dedi. Yaşayan kişilerde yüzde 5 ila 30 oranında sağırlık, görme kaybı, nöbet geçirme, ekstremite kaybı ve zeka geriliği gibi çok ciddi kalıcı problemler gözlemlendiğini vurgulayan Uzman Dr. Selda Yılmaz, “Meningokok menenjitini diğer menengitlerden ayıran en önemli özelliklerden biri de epidemilere (salgınlara) yol açabilmesidir. Hastalığın neden olduğu epidemiler, yüksek sekel (engelli) kalma oranı ve mortalite (ölüm) oranları ile tüm dünyada ciddi bir sorundur’’ diye konuştu. 

Meningokok hastalığını önlemek için aşıların gerekli olduğunu belirten Dr. Yılmaz, ’’Aşıların 2 aylıktan itibaren ülkemizde de kullanımına başlanmıştır. 2 aylıktan itibaren tüm çocukların bu aşıları olması gerekir. Meningokok hastalığı tanınması güç olan, tanı aldığında da çok ciddi seyreden bir hastalıktır. Fakat günümüzde aşı ile önlenebilen enfeksiyöz hastalıklardan biri hâline gelmiştir. Bazı kişiler meningokok hastalığı için daha fazla risk altındadır. Bunlardan en önemlisi yaştır. 1 yaşından küçük bebeklerde ( bu grupta da ilk 6 ayda) ve 15- 24 yaş arasındaki gençlerde hastalık daha fazla oranda görülmektedir. 5 yaş altındaki çocuklarda ortaya çıkan hastalığın %35-40’ı 1 yaş altında görülmektedir” şeklinde konuştu. 

Ülkemizde 2005-2012 yılları arasında çocukluk çağı bakteriyel menenjit etkenleri arasında ilk sırada N. meningitidis olduğu saptandığını anlatan Yılmaz, “Meningokok bakterisinin 5 alt grubu vardır. Bunların her biri ayrı ayrı enfeksiyona sebep olabilmektedir. O nedenle tüm alt grupları kapsayacak şekilde aşılama yapılması gerekmektedir. Dört bileşenli A/C/W135/Y serogruplarını bir arada içeren ve sadece B serogrubunu içeren meningokok aşıları mevcuttur. Bu aşıları bazı ülkeler rutin aşılama şemasında çocuk ve ergen yaş grubunda yapmaktadır. Aşılama şeması yaşa göre değişiklik göstermektedir. Sık görülen yaş grubu göz önüne alındığında olabildiği kadar erken başlanması önerilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu aşıların süt çocuğu, çocuk, adolesan ve erişkinlerde etkin ve düşük yan etki profiline sahip olduğu saptanmıştır’’ dedi. 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler