fbpx
Psikolojik Danışmanlık

Toplumsal Fobi

Toplumsal fobi bireyin toplumsal ortamında etrafındaki bireyler tarafından tuhaf, garip, gülünç ya da utanç verici biçimlerde bulunmasından duyulan endişe durumudur. Bayanlarda erkeklere oranla daha sık görülmesine ek olarak toplumda çok yaygın görülen psikiyatrik rahatsızlıklardan biridir. Teşhisin konulmasında Liebowitz toplumsal korku ölçeği kullanılır. 13-20 yaş aralığında başlayan toplumsal fobinin toplumda görülme oranı %12 dolaylarında iken Türkiye’de 1999 yılından bu yana yapılan araştırmalarda üniversite öğrencilerin %24’ünde toplumsal fobi görülmüştür.( bkz; Öğrenciler ve ebeveynlerdeki toplumsal fobi seviyesi ortasındaki bağın incelenmesi, Ahmet Kılıç, 2019)

Bireyin daima toplumsal ortamda kaygı ve tasa halinde olması kişinin hayatını zorlaştıran ve sağlıklı toplumsal ilgiler kurmasını zorlaştıran bir durumdur ve hayatı makus tesirler. Bu sebeple tedavi edilmesi gerekilen bir rahatsızlıktır. Bireylerin bu durumla başa çıkabilmesi için öncelikle içinde bulunulan durumun net bir biçimde tanımlanabilmesi gerekilmektedir. Sorunun giderek artması sebebiyle erken yaşta teşhis konulmamış durumlar bilhassa üniversite çağlarında pik noktasına ulaşır ve bireyin hayatını her manada olumsuz tesirler bu sebeple çocuk yaşta bireylerin gözlemlenmesi ve müşahede dahilinde erken teşhis koyulabilmesi önemsenmelidir. (bkz: Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, Toplumsal Fobi, 2017)

Toplumsal Fobide iki istikametli olmak üzere olumsuz tesirler gözlemlenmektedir. Birincisi bireyin toplum içinde kendini tabir etmesi gereken durumlarda heyecanlanması, terlemesi, nefes alıp vermede zahmet çekmesi, fikir bozukluğu ve bulunulan ortamı terk etme isteğidir. İkincisi ise toplumdan çekilme, kaçma, kimseyle toplumsal alaka içerisinde bulunmama durumudur. Erken yaşta bu durumların gözlemlenmesi sonucunda bireylerin tedavi görmesi gerekmektedir. Ürkek, diğerlerinden korkan, toplumdan izole kalmaya çalışan çocuklara bu konuda dikkat edilmelidir.

İlgili Makaleler

Toplumsal fobi tedavi edilebilen bir durum olmakla birlikte yalnızca ilaç ya da psikoterapi yetersiz kalmaktadır. 1 yıl boyunca kullanılan ilaç tedavisinde rahatsızlığın kıymetli ölçüde gerileme gösterdiği gözlemlenmiştir.

Toplumsal Fobinin tedavi edilmemesi durumunda farklı ruhsal rahatsızlıkların da temelini oluşturduğu saptanmıştır. İlerleyen toplumsal fobi durumlarında birey gerilim başta olmak üzere panik bozukluğu, korku bozukluğu üzere rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu bireyler depresyona epeyce yatkındır. Toplumsal fobi direkt olarak iş ya da okul muvaffakiyetini etkilemez lakin ömür kalitesini değerli ölçüde düşürür ve bu sebeple dolaylı yoldan birçok sıkıntıya neden olur bu sebeple incelenmesi ve tedavi edilmesi gerekilen bir rahatsızlıktır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler