fbpx
Kadın Hastalıkları

Tanısı konulmayan hastalıkları / abstract

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) en yaygın belirtisi karın ağrısı olan; tekrarlayıcı, kendi kendini sınırlayan, kısa serozit ataklarıyla karakterize, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Altta yatan klinik ve patolojik görünüm akut peritonitle uyumludur. Bu batın bulguları bazen o kadar dikkat cazibeli bir duruma gelir ki, kimi gastrointestinal, jinekolojik ve ürolojik teşhisleri düşündüren akut karın tablosunu taklit eder. Gebelik sırasında akut karın tanısı koymak, gebeliğin fizyolojik sonuçlarına ve spesifik olmayan laboratuvar parametrelere bağlı olarak en sıkıntı durumlardan biridir. Gebelikte AAA ile ilgili sonlu sayıda çalışma mevcuttur ve hiçbirinde AAA’ nin gebelik sürecindeki tanısal zorluğundan bahsedilmemiştir, zira hepsi de gebelikten evvel AAA tanısı almışlardır. Bu yazıda biz, 20 yaşında, gravida 1, parite 0 bir hastada amniosentez sonrasında akut karın tablosunu taklit ederek ikiz bir gebeliği komplike eden AAA’ nin gebelik sürecinde teşhisinin konulmasındaki zorlukları ve bu tanısal süreçte meydana gelen komplikasyonları tartıştık.

Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autosomal recessive disease which is characterized by recurrent, self-limiting, short attacks of serositis while abdominal pain is the most common symptom . The underlying clinical and pathological picture is that of acute peritonitis. These abdominal signs are often so striking that they mimic an acute abdominal calamity suggesting several possible gastrointestinal, gynecologic or urologic diagnoses. Diagnosis of acute abdomen in pregnancy also remains one of the most challenging conditions as the physiological consequence of pregnancy and nonspecific laboratory parameters. A limited number of studies addressed FMF in pregnancy and none of them mentioned the diagnostic challenging of FMF during pregnancy because the patients had al been diagnosed previously. In this paper , we discussed a 20 year old, gravida 1, parity 0 patient whose twin pregnancy wash complicated by an acute abdominal condition after amniocentesis and the difficulties of making the diagnosis of FMF with the complications during this diagnostic period in pregnancy.

İlgili Makaleler

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler