fbpx
Psikolojik Danışmanlık

Okulda Aidiyet Duygusu

Okula aidiyet duygusu, öğrencinin ferdi olarak okuldaki başka bireyler tarafından ne ölçüde onaylandığına, hürmet duyulduğuna, dâhil edildiğine ve desteklendiğine yönelik öznel his durumudur. Aidiyet duygusu, öğrencilerin okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri ile bütünleşme (veya kaynaşma) seviyelerini söz etmektedir. Yapılan çalışmalarda, aidiyet hissindeki sürekliliğin toplumsal, psikolojik ve akademik ahenge elverişli bir okul ortamında elde edilebileceği belirtilmektedir.

Okula aidiyet duygusu her yaş kümesinde kıymetli olmakla birlikte, bilhassa ergenlik periyodunda daha da büyük ehemmiyet taşımaktadır. Zira Hamm ve Faircloth’un da belirttiği üzere bireyler bir topluluğa ilişkin hissettiklerinde kendilerini değerli hisseder ve öteki topluluk üyelerine güvenebilir. Aidiyet hissinden beslenen bu inanç duygusu da ergenlik devrinde hem günlük toplumsal ömürde hem de okul hayatında özel bir değer taşır. Aidiyet duygusu, depresyon ve riskli öğrenci davranışları üzere olumsuz psikososyal sonuçların oluşmasına karşı bir tampon ve hami bir faktör olabilmektedir. Örneğin; aidiyet hissinin hâkim olduğu okullarda depresyon, toplumsal ret ve okul sorunlarının azaldığı, optimistlik seviyesinin arttığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ergenler okullarındaki başka beşerler tarafından önemsendiğinde, kendilerini okulun bir modülü olarak hissettiklerinde, unsur kullanımı, şiddete başvurma üzere istenmeyen davranışlara daha az eğilimli olmaktadırlar. Aidiyet hissindeki eksiklik; toplumsal izolasyon, yabancılaşma ve yalnızlık hislerine yol açabilmektedir. Öte yandan yapılan pek çok çalışma da okula aidiyet hissiyle motivasyon, akademik muvaffakiyet ve özyeterlik ortasında olumlu bağlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Okulda öğrenciler arkadaşları tarafından kabul edilmek, sevilmek ve hürmet görmek ister. Arkadaşları tarafından sevilmeyen ve kabul görmeyen öğrenci kendini mutsuz ve yalnız hissedecektir. Yavuzer çocuğun akranlar tarafından reddedilmesinin yahut alaya alınmasının benlik pahası ve inanç hissinin büyük bir darbe almasına neden olabileceğini belirtmiştir. Bowers, yaptığı çalışmada akranları tarafından reddedilen çocukların ruhsal ve toplumsal sıkıntılar başta olmak üzere okulu bırakma, alkol bağımlılığı, yetersiz istihdam ve başarısız evlilikler yaşamada yüksek risk altında olduklarını belirlemiştir. Leonard’a nazaran de akran alakaları geliştiremeyen öğrenciler çocuk cürümlerine karışmaya, yetişkinlikte sıhhatsiz mutsuz hayat sürmeye, duygusal meseleler yaşamaya ve intihara kalkışmaya meyillidirler. Meğer öbürleri tarafından saygılı davranılan öğrenciler, okulda daha keyifli olmakta, tecrübelerinden daha çok tatmin olmakta ve maksatlarını gerçekleştirmek için daha çok çalışmaktadır.

Bağlanma, ilişkin olma ve kabul görme duygusu, bilhassa çocukluk ve gençlik devrinin en temel ihtiyaçlarından biridir. Öğretmen ve akranlar ortasındaki olumlu etkileşimler öğrencilerin okula aidiyet hislerine katkıda bulunmaktadır. Örneğin; Perdue, Manzeske ve Estell yaptıkları çalışmada arkadaş münasebetlerindeki kalitenin arkadaşlardan görülen takviyenin ve arkadaşlara karşı saldırgan davranışların okula bağlılıkla bağlantılı olduğunu saptamışlardır. Özdemir, Sezgin, Sevimli, Karip ve Erkan (2010) ise yaptıkları araştırma sonunda öğrencilerin kendilerini okula ilişkin ve bağlı hissetmelerinin onların okula olan inancını ve olumlu akran etkileşimini arttırdığını bulmuşlardır. Vakitlerinin kıymetli bir kısmını okulda geçiren öğrencilerin okula aidiyet hissinin gelişmesi, birbirlerine olan bağlılıkları, kendilerini okulda daha memnun, huzurlu ve inançta hissetmelerini sağlar. Ayrıyeten bu değişkenler öğrencilerin akademik, toplumsal ve ruhsal gelişimleri açısından epey kıymetli bir role sahiptir.

İlgili Makaleler

Bu bilgilere dayanarak, okullarda öğrencilerin okula aidiyet hislerini geliştirici tedbirler alınması gerektiği söylenebilir. Bu hususta okullar fizikî yapı ve donanım bakımından geliştirilebilir. Ayrıyeten okullarda düzenlenen toplumsal ve kültürel aktifliklerin sayı ve nitelik bakımından arttırılması da öğrencilerin kendilerini okullarına daha ilişkin hissetmelerine katkıda bulunabilir. Bunun yanı sıra, okullardaki rehberlik servisleriyle işbirliği yapılarak, öğretmen ve arkadaşlarıyla bağlantı problemleri yaşayan öğrencileri tanıma ve problemleri çözme çalışmaları yapılabilir. Böylelikle bu öğrencilerin öğretmenlerine ve arkadaşlarına bağlılıkları arttırılabilir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler