fbpx
Dermatoloji

Nasıl Hastalanıyoruz?

Bir yerimiz ağrıdığında bir ağrı kesici içerek kısa müddette ağrı çekmekten kurtuluyoruz. İlacın tesir mühleti bittiğinde tekrar ağrı hissediyoruz. Ancak ağrının neden kaynaklanmış olabileceğini sorgulamıyoruz.

Nasıl hastalandığımızı anlamadan evvel sıhhatin tarifine bir bakalım.

Homeopatik tıp profesörü George Vithoulkas’a nazaran sıhhat, ‘’Fiziksel, ruhsal ve duygusal acının olmadığı bir düzgünlük halidir. Ağrıdan özgür bir fizik vücut ve uygun hissetme hali; acıdan özgür, huzurlu, sakin bir duygusal hal; bencillikten özgür bir zihin ve gerçek ile bir olma durumu… Büsbütün sağlıklı bir birey, ilahi sevgi ve bilgeliği içselleştirmeyi gerçekleştirebilmiş olandır. Bir birey yaratabiliyorsa, özgürce yaratabiliyorsa sağlıklıdır. Sağlıklı bireyin doğal uğraşı yaratmak olacaktır. Kişi kendisinin ve diğerlerinin faydalarını gözetiyor olacaktır. Davranışları, kendisi ve öbürleri için ne kadar yıkıcı ise o kadar sıhhatsizdir. Hasta bu tarife ne kadar yaklaşabilirse o kadar sağlıklı olacaktır. ‘’

Homeopat ve Psikiyatrist Vangelis A. Zafeririou’ya nazaran sağlıklı kişi kendisi, öbür bireyler ve etrafı ile uyumlu münasebetler kurabilen kişidir.

Dr. Edward Bach’a nazaran hastalıkların nedeni, ruh ve zihin ortasındaki uyumsuzluktur. Hepimizin var olmasının ruhsal bir nedeni vardır. Hepimizin görevlendirildiği bir hayat maksadımız var. Bunu aslında içimizde hissediyoruz. Fakat etrafımızın baskısı ile öbür türlü seçimler yapıyoruz. İşte Bach’a nazaran tabiatımızda olanı değil, dayatılanı yaparsak hasta oluruz. İyileşmemizin sırrı da tabiatımıza yani yaratılışımıza uygun bir hayat seçmekten geçiyor.

Dünya Sıhhat Örgütünün tarifine nazaran sıhhat; zayıflığın ya da hastalığın olmadığı durumun ötesinde, fizikî, zihinsel ve toplumsal güzellik halidir. Zihinsel sıhhat ise her bireyin kendi potansiyelinin farkında olduğu, hayatın zorlukları ile baş edebildiği, verimli ve üretken çalışabildiği, bulunduğu topluma katkı sağlayabildiği bir yeterlilik hali olarak tanımlanır.

Pekala hastalık nedir?

Osho; ‘’Hastalık doğal olandan ayrılmış olma halidir. Şayet kendimizi berbat hissediyorsak bu doğal olmayan bir şey yaparak buna sebep olduğumuz manasına gelir. Memnun hissetmek ve sağlıklı olmak doğaldır. Tabiatımız böyledir’’ halinde açıklar.

Hastalık ve sıhhat kavramlarını sadece insan vücudunun içinde bulunduğu durumu gösteren kavramlar olarak kullanırız. Lakin vücut şuur olmadan hiçbir şeyi gerçekleştiremez. Vücudumuz yalnızca şuurumuzun kendisine gönderdiği kimi bilgilerin tezahür ettiği yerdir. Meyyit bir insan, vücut orada duruyorken bizatihi hiçbir şey yapamaz. Canlı bir vücut, tüm yaşamsal fonksiyonlarını, şuur (ruh) ve ömür (can) denilen maddesel olmayan iki kavram ile yerine getirir. Şuurumuzda var olan bilgi vücudumuzda görünür hale gelir. Yani bir canlının vücudunda gerçekleşen her şey, bu olayın kaynağını oluşturan bilginin vücutta oluşmuş formudur. Bedenimizdeki işleyişten sorumlu olan hormonal ihtarım, enzimatik sistem, yapım-yıkım evrelerinin her birinde aslında şuurdan kaynaklanan bilgi fonksiyona dönüşmektedir. Yani güç unsura dönüşür. Farklı bedensel fonksiyonlar bir ortada ahenk içinde yürüyorsa biz buna ‘’sağlık’’ diyoruz. Fonksiyonlardan birinde bir sorun oluştuğunda sistem ve ahenk bozulur. Bu durumu ‘’hastalık’’ olarak tanımlarız.

Hastalık vücuttaki ahengin, yani o vakte dek istikrarda olan bir nizamın bozulmasıdır. Bu ahenk kaybı evvel şuurumuzda bilgi boyutunda ortaya çıkar. Daha sonra vücutta kendini gösterir. Vücut şuurda olan bilginin gerçekleşme alanıdır. Bu nedenle sadece vücudun hasta olduğunu söylemek aldatıcı olur. Hastalık yalnızca şuurda başlar ve bunun belirtileri vücutta gözlemlenir. Vücudumuz şuur olmadan yaşayamayacağı üzere şuur olmadan hasta da olamaz. Birebir formda bu durum zihinsel hastalıklar için de geçerlidir. Zihin de tek başına hastalanmaz. Zihinsel hastalık kavramı, tekrar şuurumuzda oluşan fakat kendini zihinde tabir eden hastalık belirtileridir.

*****Bilinç dediğimiz şey nasıl oluşur.

Vücutta bir hastalık belirtisi ortaya çıktığında dikkatimizi kendisine çeker. Her belirti dikkati, ilgiyi ve enerjiyi kendine çeken bir sinyaldir. Biz bu sinyali görmezden gelirsek o da daima kendini göstermeye çalışacaktır. Bunu daima tekrar ederek ya da eskisinden daha görünür hale gelerek yapacaktır. Sinyali yok etmeye çalışmakla şuurumuzun kendini söz etmesine pürüz olmuş oluruz. Belirtileri engellemek yerine akmasını sağlamamız gerekir. Bunun için belirtilerin çok daha derinlerine bakarak neye işaret ettiklerini anlamayı öğrenmeliyiz.

Hastalık belirtilerine odaklanmak yerine hasta olma olgusunun kendisini sorgulamak çok daha doğrudur. Hasta olma olgusunun daha derinlerine, köklerine inmek gerekir. Hastalık belirtilerini ise köklere olan seyahatte bir sinyal ya da bilgi taşıyıcısı olarak görmek çok daha hakikat bir yaklaşım olacaktır. Bu biçimde hastalık belirtilerini bir an evvel ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşımdan fazla gerçek hastalığı görüp anlamamıza yarayan sinyaller olarak değerlendirmeliyiz. Zira hastalık belirtilerinin tek bir hedefi vardır: Bizi iyileştirmek!!! Belirtilerin neyi işaret ettiklerini anlamak çok kıymetlidir. Aksi takdirde gelişimimize, değişim ve dönüşümümüze hizmet eden ilahi maddelere uymadığımızı bize anlatan son derece katı olabilen birer öğretmene dönüşürler. Güzelleşme duymazdan geldiğimiz, yok saydığımız ya da bastırdığımız belirtiden değil, dönüştürdüğümüz hastalıktan şuurumuzun değişimi ile doğar. Güzelleşme bir dönüşümü tabir eder aslında. Kişinin güzel yani tam ve bütünleşmiş bir hale dönüşmesidir. Düzgünleşme eksik olanın keşfedilmesi ile artan şuur sayesinde gerçekleşir. Öyleyse hastalık belirtilerini güzelleşmeye giden bir yol olarak düşünmemiz ve eksiklerimizi tamamlamamız için bize yol gösteren sinyaller olarak hayatlarımızda kıymetlendirmemiz gereklidir. ‘Şu anda hayatımda eksik olan nedir?’ ‘Neyi değiştirmem gerekir?’

Ülkü sıhhat için hem beslenme ve hayat stili değişiklikleri üzere fizikî mevzularda hem duygusal ve zihinsel boyutlarda, hem de ruhsal boyutta gerçek davranış içinde olmayı geliştirmemiz gerekir. Vücudumuzdan bize yansıyanın yalnızca o anda yaşadığımız bilinçlilik düzeyimiz olduğunu unutmamalıyız.

Tıpkı vakitte bizim canımızın yapmak istedikleri ile bize dayatılanlar konusunda farkında olmalıyız. İşte hastalık dediğimiz şey aslında taşıdığınız canın bize bir şeylerin yanlış olduğu istikametinde verdiği bir ikazdan ibaret. Biz bu işaret parmağının gösterdiği yere bakmak yerine işaret parmağına bakarsak bildirisi görmemiş oluruz.

Birinci adım sorunu gerçek görmektir. İkinci adım da sorunu gerçek prosedürlerle çözmektir.***** Burda hastalıkların kaynaklandığı düzeyleri anlat.

Hastalık klasik tıbbın tez ettiği üzere dışarıdan gelen başka bir şey değildir. Hastalık yalnızca kimi kadim öğretilerde chi, ki, prana, bizim can dediğimiz hayat gücünün değişmiş yani istikrarı bozulmuş halidir. Dışarıdan gelen bir hastalık yoktur. İstikrarı kimi sebeplerle bozulmuş organizmanın yansısı vardır. Böylelikle dışarıdan gelen etkenlere hassasiyeti artmış, etkilenebilirliği artmış bir organizma vardır. Mesela baş ağrısı dışarıdan gelmez. Bir şey bizim istikrarımızı bozar ve bu dengesizlik kendini vücudumuzda baş ağrısı olarak gösterir. Yani hastalık dediğimiz şey bedenin sıhhati bozucu etkene karşı verdiği reaksiyondur. Bir kişi hasta olduğunda canlılığının nasıl etkilendiğini hastanın gösterdiği belirtilerden anlarız. Tedaviyi belirlerken hastalığa ilişkin olanla bireye ilişkin olanı gerçek tespit etmek gerekir.

Enfeksiyon hastalıklarında da bir mikroorganizmanın bizi hasta edebilmesi için immün sistemimizden daha güçlü olması gerekir. Bağışıklık sistemimizi düşüren etkenler; makûs beslenme, makûs hayat şartları, sıhhatsiz hayat alışkanlıkları (sigara, akol) üzere kolay gözlenen ve kolay anlaşılabilen sebepler olduğu üzere gözlenmesi daha güç lakin tesiri anlaşılabilir duygusal gerilim üzere etkenler de olabilir.

Gerilim şu anda içinde bulunduğumuz duruma dair bizim kendimizi tehdit altında hissettiğimiz ve gayret verdiğimiz durumdur. Travma geçmişte yaşadığımız halde hala atlatamadığımız stresdir. Uygun yollardan gerilimle başa çıkılamadığında hastalık ( bedensel yada ruhsal ) kaçınılmaz olur. Aslında kısa vadeli gerilim vücudu müdafaaya yararken uzun sürdüğünde vücudu zayıflatan, baskı altında tutan bir tesir yaratır. Fizikî açıdan gerilimin üstesinden daha kolay gelmek için uygun beslenme ve uygun idman yapmak kıymetlidir. Duygusal açıdan gerilimle başa çıkmanın yolları meselelerin gerçek sebebinin farkına varmaktan ve düzeltici adımları atmaktan geçmektedir. Gerilimi akla yatkın yönetmeyi başarırsak yatkın olduğumuz hastalıklardan bile uzak durmamız mümkün olur.

Bir de tesirini fizikî ve duygusal olarak gözleyemediğimiz lakin varlığını sonuçlarıyla bildiğimiz etkenler vardır. Ruhsal etkenler. Burada kelam konusu olan ruhsal rahatsızlıklar değildir. Bazen hastalık kendini fizik vücutta gösterse de sebebi tek başına fizikî yada duygusal gerilim olmayabiliyor.

Ruhsal etkenleri anlayabilmenin en başarılı yollarından birisini aile dizimi terapisi sunmaktadır. Uzun süren bir hastalığın kökleri epey derinlerde olabilir. Güç ve ağır geçen bir hastalığınız varsa hiç değilse bir kere aile dizimi metodu yolu ile aile geçmişinize bakabilir ve farkında olmadan üzerinize aldığınız bir tesir olup olmadığını görmeniz yararlı olabilir. Sizi çok zorlayan, fizikî ve duygusal acı veren, hayatınızı yaşamanıza mahzur olan hastalıklarınızın uygunlaşması için çalışıyorsanız, bu türlü bir terapi size yardımcı olabilir. Bilhassa de aile sisteminde göç, savaş, meyyit doğum, erken mevt, kürtaj, cinayet, hırsızlık, aile hengameleri olmuşsa hastalığın sebepleri bu konuşulmayan aile sırlarında bilinmeyen olabilir. Kronik seyirli hastalıklarda ‘’Şifa’’ konusu yalnızca biyokimyasal pahalar ile olacak bir şey değildir birçok sefer. Ruhsal açıdan da yaklaşmak gerekir.

Tekrar hastalığın köklerini geçmişte arayan bir diğer yolda regresyon terapisidir. Anılara geri gitme travmaya neden olan duygusal, zihinsel, bedensel güç blokajlarını açığa çıkarma sürecidir. Bu anılar, çocukluk anılarını, rahim anılarını yahut geçmiş hayat anıları da denilen şuur dışı ruhsal anıları içerebilir.

Bazen pek çok terapiye karşın sorun sizi bir türlü bırakmıyorsa tahminen de aslında sorunu siz bırakamıyor olabilirsiniz. Bazen hasta olmakla elde ettiğimiz çıkarlarımız o kadar fazladır ki, şuurumuz tabi ki uygunlaşmak istiyorum yoksa neden bu kadar uğraşayım derken, bilinçaltımız mevcut durumun sürmesini ister ve düzgünleşme eforlarımızı sabote ederek güzelleşmeye mani olur ve şuur altı her vakit daha güçlüdür. O nedenle bazen fizikî bir rahatsızlığın tahlili aile diziminde, psikoterapide olabilir. Yalnızca güzelleşmeye hazır olduğunuzda güzelleşebilirsiniz.

Hastalık bir sonuçtur. Bir sürecin sonunda gelişir. Asla durup dururken gelişmez. Bizim tam olarak idrak edemediğimiz bir nedenle bizde bir değişim yaratmak için gelişir. Hayatımızda bizi zorlayan bir değişim….Bu ders daha kolay bir formda yanlış beslendiğimiz için bir ihtar olabilir. Ve tahlil uygun beslenmeye geçmek kadar kolay ve somut olabilir. Ya da kökü çok derinlere, hatta ailemizin köklerine kadar giden atalarımızdan aldığımız tesirlere dayanan çok ruhsal bir ders kelam konusu olabilir. Sebep ortadan kaldırılmadıkça tahlil kalıcı olmayacaktır. Bazen yalnızca bizim değişmemiz gereklidir. Biz değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebildiğimizde tahlil kalıcı olacaktır.

En değerli ipucu hastalığın neyi kısıtladığıdır. Denetim edemediğiniz bir hastalık belirtisi hayatı denetim etmeyi bırakmanız gerektiğinin bildirisini taşıyor olabilir. O yüzden yalnızca belirtileri baskılayan bir tedavi öğrenmeniz gerekenleri öğrenmenize mahzur olacağı için değiştirmeniz gerekenleri değiştirmeden hayatınıza devam etmenizi sağlayacağı için nitekim iyileşmeniz mümkün olmaz.

Tabiatta güçlü hastalığın zayıf hastalığı uzak tuttuğu gözlemlenmiştir. Akıl hastalarının daha az bedensel hastalığa yakalandığı gözlemlenmiştir.

Hayat gücü her vakit istikrarını müdafaaya çalışır. Bu yüzden her vakit dengeyi bozan ögeye zıt istikamette reaksiyon verecektir. O yüzden ateşi düşürmeye çalışmak en büyük yanlışlardan biridir. Hayat gücü yapabildiği kadar direnip ateşi daha da yükseltmeye çalışacaktır. Ancak baskın ateş düşürme faaliyetleri galip geldiğinde ömür gücü daha fazla uğraşamaz gücünü yitirir. O takdirde bu olayı daha hayati hastalıklar izler. Hayat gücü ne yapıyorsa organizmanın istikrarını korumak ve hastalıktan kurtulmak için yapıyor. O halde organizmaya yardım etmenin yolu organizmanın yapmaya çalıştığı şeye takviye olmaktır. Yapılabilecek en makus şey ise organizmanın yapmaya çalıştığı şeye mani olmaktır. Bütün sorun belirtileri düşman üzere görüp biran evvel yok etmeye çalışmak yerine, dost olduğunu anlamaktır.

Belirtileri bastırmaya ve yok etmeye yönelik yaklaşımlar işe yaramaz. Süreksiz bir güzellik hali yakalansa da dengesizlik kendini daha kuvvetli ve daha derin olarak yine söz eder. Tahlil hem hayat üslubuna dayatılan değişikliklerin yapılması ile hem de hem de en başından dengeyi bozan kök sebeplerin ortadan kaldırılması ile gelir. Hastalığın dayatmış olduğu değişiklikleri yapmadan hiçbir terapi güzel gelmeyecektir. Belinizi incittiyseniz öncelikli olan dinlenmektir. Rutubetli ve soğuk konut ağrılarınıza uygun gelmiyorsa kuru ve sıcak bir yere taşınmanız gerekir. Hastalığınızı etkileyen ömür stilinizi düzeltmezseniz düzgünleşir iyileşmez eski ömür usulüne dönerseniz tabi ki hastalık geri gelecektir. Yalnızca belirtileri yok etmeye yönelik tedaviler, birinci anda durumu iyileştirse de genel sıhhati vakitle daha da kötüleştirecektir. Örneğin kortizonla bastırılan çocuk alerjilerinin astıma dönüştüğü gözlemlenmiştir.

Doğal halimiz keyifli ve istikrardadır. Hastalık yalnızca vücutta olmaz, memnun değilsek zihinsel bir hastalık kelam mevzusudur. Bir etken ( fizikî, duygusal yada ruhsal ) bu dengeyi bozucu müdahale yaptığında;

*Ya hasta olmayacak kadar güçlüyüzdür. Ve sıhhatimizi koruruz.

*Ya hastalığa yakalanırız lakin kısa müddette ve birçok kere yardım gerekmeden onu yenebiliriz.

*Ya da uzun müddet yenemeyiz ve uygun yardımı alana kadar hasta kalırız,

*Bazen tam uygunlaşmak mümkün olmayabilir ve büsbütün güzelleşmeden ölebiliriz.

Yani bir hastalık etkeninin bizi etkileyip etkilememesi onun yıkıcı gücüne olduğu kadar bizim dayanıklılığımıza da bağlıdır. Bizim dayanıklılığımız ise hakikat besinleri gerçek ölçüde ve gerçek vakitte almakla çok yakından bağlantılıdır. Lakin bu mevzu ağzımızdan ne girdiği kadar nasıl sindirildiği ile de bağlıdır. Dayanıklılığımız için düzgün işleyen bir sindirim sistemine sahip olmamız gereklidir. Bunun içinde floramızın istikrarlı ve sağlıklı olması gerekir. Bizim için faydalı bakteriler besinleri yanlışsız bir formda parçalayıp sindirmemizi sağlarken ziyanlı olanlar bağırsak epitelimize ziyan vererek sıhhatimizi bozar. Makûs beslenme alışkanlıkları, yanlış tedaviler bilhassa antibiyotikler sindirim sisteminin ekolojik yapısını bozar. Beslenme dışında frekans olarak düşük frekanslı his ve fikirlere sahip olmak da dayanıklılığımızı azaltır.

Hastalıktan tam ve kesin olarak kurtulmanın yolu onun ortaya çıkmasına yol açan kaideleri anlamaktan ve değiştirmekten geçer. Bu değişim ( fizikî yada ruhsal ) olmaksızın elde edilen sıhhat uzun periyodik olmayacaktır.

Fizikî etrafımızda doğal ve pak olana dönerek, tabiatın bize rehberlik ettiği üzere istikrarda yaşayarak, yüksek frekanslı his ve fikirlerimizi destekleyecek ömür alışkanlıkları geliştirerek güzelleşmek mümkün olmaktadır.

CİLT HASTALIKLARI

Cildimiz tüm bedenimizi kaplar. Dışarıda olanlar ile içeride kalanlar ortasında bir hudut vazifesi görür. Yani bireyselliğimi korur. Cilt kapladığı alan prestiji ile bedenimizin en kıymetli organıdır.

Cilt hayat alanımı kuşatan esirgeyici bir katmandır. Şuur dışı bir yerden içsel durumumun tüm doğruluğuyla kendini ortaya koymasını sağlar. Münasebetiyle etrafımla olan bağımla bir ilişkisi vardır. ( ben ve diğerleri)

Cildimiz hislerimizin, iç hasassiyetimizin bir uzantısıdır. İç dünyamızın aynasıdır. Tüm irtibat bilgilerimizi tahlil eder. Şayet ben nazik bir insansam cildim de öyledir. Şayet çok hassas bir insansam cildim de çok hassas bir yapıya sahiptir. Tam aksine şayet kendime ve başka insanlara sert davranıyorsam cildimde kalın ve sert olur. Şayet cildim iritasyon gösterirse hayatımdaki bir şey yahut biri beni irite ediyor demektir.

Büyük güvensizlikler cildimin terlemesine neden olurken, çok terleyen cilt tuttuğum ve hür bırakma gereksinimi duyduğum hisleri boşaltır.

Cildime değen bir hastalık etrafımla bağlantı kurmakta zorlandığımı gösterir. Bütünlük düzeyimde bir kayıp olduğunu hissederim.

Cildimin durumu öbür beşerlerle kurduğum bağların durumunu gösterir. Kişiselliğim sorgulanır, mahremiyetim ve savunmasızlığım tehdit ediliyor olabilir.

Benim sonlarım neler?

Tahammülsüz olduğum alanlar hangileri

Dokunma ve dokunulma muhtaçlığı hissettiğim ve bununla ilgili bir mahrumluk çektiğim vakit cildim tepki verir. Örneğin bir ayrılık yaşadığımda egzama yada sedef olmasının sebebi budur. Cildim gerilim yaşar. Bir muhtaçlık durumu içindedir.

Cilt zihinsel güçle irtibatlıdır.

Cilt bedenin esirgeyici zarfıdır. Birebir vakitte iç organlarımızı da korur. Dış ortamla temas kuran bana ilişkin birinci modüldür. Dış dünya ile iç dünya ortasında bir ilişki olarak misyon yapar.

Kızarıklık hislerimle ilişkilidir.

Kaşıntı ise hoşnutsuzluğumun bir işaretidir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler