fbpx
Akupunktur

Mizaç Tıbbı Muayenesi

Klasik Selçuklu-Osmanlı tıbbını anlamak için Antik yunandan İslam medeniyeti de dâhil olmak üzere, Rönesans’a kadar hastalıkların oluş düzeneğini ve tedavi prensiplerini açıklayan, yaklaşık 2500 yıl tıpta egemenliğini sürdürmüş Hipokratik Humoral patoloji Teorisini –Mizaç Tıbbı yaklaşımını bilmek gerekir.

Bu anlayışa nazaran canlılık, vücudun katı kısımlarını oluşturan toprak, sıvı kısımlarını oluşturan su, solumayı sağlayan hava ve canlılığın özü olan ruh u oluşturan ateşcilt oluşur. Kozmosun bir modülü olan insan da, bu dört elementten meydana gelmiştir.

Elementlerden kompozisyonları farklı dört temel beden sıvısı meydana gelir.

İlgili Makaleler

Kan, Balgam, Safra ve Souda

Sıvılarının her biri elementler üzere ikili özelliğe sahiptir.

Safra: Sıcak-Kuru olan Ateş e,

Kan: Sıcak ve Nemli olan Havaya,

Balgam: Soğuk ve Nemli Olan Su ya,

Souda: Soğuk ve Kuru olan Toprağa karşılıktır.

Her organda bu sıvılar farklı, lakin kendi içinde muhakkak oranlarda istikrar halinde bulunurlar.

Beşerler element ve sıvıların farklı oranlarda karışmış olmasına nazaran, özel bir mizaca sahip olurlar.

Vücuttaki sıvıların fazlalığına nazaran insanın mizacı :

Sıcakkanlı: Demevi,

Sakin Tembel: Balgami,

Öfkeli az canlı: Safravi,

Karamsar: Soudavi olarak belirler.

Beden sıvılarının uygun ve istikrarlı birleşmesi sıhhati, uygun olmayan birleşimi yahut kalitesinin bozulması ise hastalığı oluşturur. Hastalığın teşhisi bedende hangi sıvının arttığını tespit etmekle olur.

Dengesizliğin teşhisi sıvılar ortasındaki bozulan istikrarın yine nasıl sağlanacağını araştırmaktan geçer. Hastalığın mizacı iklim, mevsim, coğrafya, besinlerle irtibatlı olduğundan önlemler, tedavi planı ve ilaç hazırlanırken bütün bu ögeler göz önüne alınır.

V.M.T: YÜZ TAHLİLİ

Visseral Manuel Terapi

İç organların ciltte yansıma bölgelerini kıymetlendirerek hastalık tanısı koyma ve el manuplasyonları ile tedavi etme sistemidir.

Bu yolla iç organların işlevleri düzeltilebilir, birçok hastalığın tedavisine tek başına ya da öteki tedavilere ek olarak dayanak sağlanabilir.

Visseral Manuel Terapi ve Manuplasyon Rus bilim adamı Aleksandr Timofeyeviç Ogulov ve Fransız osteopat olan Jean Pierre Barral tarafından geliştirilmiştir.

DURUŞ BOZUKLUKLARI MUAYENESİ:

Posturoloji, Kas-iskelet sistemi ve omurganın çeşitli hastalıklarındaki mekanik faktörleri düzelterek skolyozis, femoropatelar sendromlar, fibromiyaljiler üzere çeşitli hastalıkları daha düzgün anlamamızı ve semptomlar yerine hastaları tedavi etmemizi sağlar

Tıp geleneklerimizde( Selçuklu Hekimleri) var olan ve çağdaş tıbbın içinde de yer edinmiş, çeşitli testler ve muayene teknikleri ile kronik problemlere bütüncül bakmamızı sağlayan tıbbi yaklaşımdır.

ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER

Vücudun fizyolojik –fonksiyonel durumunun tespitinde kullanılan testlerdir

1-Modern Metot: E.A.V: Vegatest-Elektrotomografi

2-Geleneksel Usul: E.S.D: Ryodoraku- Elektro Segmental Diagnoz

VEGATEST:EAV

’Modern tıbba nazaran vücutta bir aksiyonun gerçekleşebilmesi için sinyal iletimi gereklidir.

Sinyaller hücreden hücreye elektrik akımı halinde amaca ulaşana dek iletilir. Bu elektrik akımı gerçekte hücre zarının iki yüzeyinde + ve – yüklerin değişimidir. Bu değişim Na+ ve K+ iyonlarının zarın öteki yüzeyine değiş tokuşu ile gerçekleşir. Elektrik akımı hücreden hücreye iletilirken, tüm organlarda misyon ve işlevine nazaran, vücutta aksiyonu gerçekleştiren spesifik proteinlerin salınımını sağlar.

Bu elektrik akımı her dokuda farklı dalga uzunluğu ve frekansına sahiptir. Fizyolojide ‘’Aksiyon potansiyeli’’ olarak da isimlendirilir. Aksiyon potansiyeli,: şimdi gerçekliğe kavuşmamış bir aksiyon/olayın potansiyel durumda oluşu demektir.

ELEKTROAKUPUNKTUR TEST SİSTEMİ:

ESD: Elektro Segmental Diagnoz

Akupunktur meridyenlerinin deri yüzeyine yerleşmiş noktalarındaki elektrik potansiyelleri ile iç organların işlevsel durumları ortasındaki ilişkiyi araştıran bilim metodudur. Deri üzerindeki akupunktur noktası dermatomlar-segmentler aracılığı ile omuriliğe ve beyne ilişkilidir. Avuç elektrotu hastanın elinde iken test probu ile ölçüm noktasına dokunulduğunda 200 mikroamperi geçmeyen bir akım dermatomlar-segmentler aracılığı ile omurilik üzerinden beyefendisine ulaşır. Beyin uyarıyı algılar ve ilgili ganglion ona bir yanıt verir, bu da ölçüm sırasındaki elektriksel direnci etkileyerek akupunktur meridyeni ve ilgili iç organın işlevsel durumu hakkında bilgi verir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı