fbpx
Fitoterapi

Kemoterapi İle bitkisel tedavi tıpkı anda olur mu?


KEMOTERAPİ İLE BİTKİSEL TEDAVİ BİREBİR ANDA OLUR MU?

Türkiye’de her yıl 160 bin şahsa kanser tanısı konulmakta ve 90 bin hastamızı kaybetmekteyiz. Uygunlaşan hastaların % 99’u birinci ve ikinci evre hastalardır. Örneğin erken göğüs kanseri hastalarında ameliyat hayat kurtarıcı bir sistemdir. Lakin evre ilerledikçe tedavi talihi da hayatta kalma talihi da azalmaktadır. İstatistiklere nazaran 4. evre kanserde yalnızca kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastalarda muvaffakiyet bahtı % 3 üzere küçük bir orandır. İşte bu noktada devreye fitoterapi yani profesyonel bitkisel tedavi girmektedir. Temelinde bitkisel tedavi kanserin her evresinde uygulanması gereken bir yoldur lakin bilhassa 3 ve 4. evre kanser hastalarında var olan tedaviye ek olarak mutlaka uygulanması gerekmektedir. Kemoterapi ve fitoterapiyi birebir anda uygulayan hastalarda alınan sonuçlar bilim dünyasında büyük yankı uyandırmaktadır.

Dünyada Fitoterapi Çok Yaygın

İlgili Makaleler

Dünya fitoterapi yani bitkisel tedaviyi çağdaş manada aslında 30 yıldır etkin formda uygulamakta. Çin ve Hindistan üzere Asya ülkelerinde asırlardır kesilmeden uygulanan bu teknik, batı ülkelerinde son 30 yıldır önemli araştırmalar sonucunda hastalarda uygulanmaktadır.

Türkiye’de Fitoterapi Artık Sıhhat Bakanlığı’nın Getat Ünitesine Bağlı

Türkiye bu manada hem doğu hem de batılı ülkelerden geri kalmış olmakla birlikte 2014 yılında başarılı bir adım atılmış ve GETAT (Geleneksel ve tamamlayıcı tıp daire başkanlığı) kurulmuştur. Bitkisel tedavi umut tacirliği yapan kelamda şifacıların elinden alınarak fitoterapi konusunda eğitim almış hekimlere emanet edilmiştir. Yurt çapında 5000’den fazla tabip Sıhhat Bakanlığı’nın açtığı kurslara katılmış, pek de şiddetli olan imtihanlar sonucunda Fitoterapi Uygulama Dokümanlarını almışlardır.

Onkoloji Uzmanları da Artık Bitkisel Tedavi Öneriyor

Yıllardır çözülemeyen bir sorun böylelikle çözülmüştür. Onkoloji uzmanları kanser hastalarında kemoterapi ve radyoterapinin yanında bitkisel tedavilerin kullanılmasına karşı çıkıyorlardı. Zira hastanın kan kıymetlerine direkt tesir eden ya da karaciğer enzimlerini etkileyen bitkilerin kullanılmasından telaş ediyorlardı. Fakat 2014 yılından itibaren Sıhhat Bakanlığının GETAT ünitesinin devreye girmesi ve bitkisel tedavinin bu mevzuda ilim sahibi olan tabipler tarafından uygulanmaya başlanması ile onkoloji hekimlerinin telaşları giderilmiştir. Artık birden fazla güçlü tedavinin tıpkı anda kullanılmasında hiçbir sakınca kalmamıştır.

Kanserde Bitkisel Tedavi Süreci

2014 yılından itibaren fitoterapist hekimlerin da katkısı ile 4. evre kanser hastalarında bile çok hoş sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Birçok hastada 6 ay üzere bir müddette tam tedaviye ulaşılırken, kimi hastalarda bu mühlet 1 yıla kadar uzayabilmektedir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek Neden Değerli?

Fitoterapinin bir öteki değerli tesiri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesidir. Kanser hastalarının çoğunluğu aslında kanserden ölmemektedir. Kemoterapi ve radyoterapi ile bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu beden virüslere, mikroplara, bakterilere ve enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmaktadır. En küçük bir enfeksiyon bile hayatın sonlanması ile neticelenebilmektedir. İşte bitkisel tedavi takviyesi bu açığı kapatır yani güçlü bağışıklık sistemini sağlar ve hastamızın her türlü virüsle, mikropla savaşmasına katkı sağlar.

Kanserde Tedavisinde Fitoterapiyi Eksik Etmeyin

Özetle kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi, Küba aşısı vs. hangi tedavi tekniğini uygularsanız uygulayın yanında kesinlikle bitki özlerinin konsantre ekstrat hallerini ve şahsa özel beslenme formüllerini de katiyetle eksik etmeyin.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler