fbpx
Psikolojik Danışmanlık

İrtibatta Çatışma Çözme Formülleri

İnsan, toplumsal bir varlıktır ve kendi çeşidi içinde yaşamadan varlığını sürdüremez. İnsan için ömrün sürdürülebilmesi, her bireyin farklı vazifeler üstlendiği bir toplum yapısının içinde bulunması şartına bağlıdır. İnsan birliklerinin oluşturduğu toplum ve süregelen toplumsal hayat vakitle gelişir, olgunlaşır ve kendi karakterine bürünür. Toplumsal yaşantı ve toplumlar da daima gelişim ve değişim içerisindedir. Toplumun da işleyişindeki en temel faktör şahıslar ortasındaki bağlantıdır. İrtibat haberleşmeyi, anlaşılmayı buna bağlı olarak da bilumum toplum içindeki tüm faaliyetlerin bir sistem içerisinde çalışmasını sağlar.

Toplumsal hayat ve dolaylı olarak insan hayatı için bir vazgeçilmez olan iletişiminse olmazsa olmazı çatışmadır. Çatışma bireyler ortası uyuşmazlıkların oluşturduğu kelamlı yahut fizikî bağlantı ve bu uyuşmazlıkların tahlile ulaşmasındaki gerçekleşen olaylara verilen bütüncül bir sözdür. Bu nedenle bağlantı görülen her yerde kesinlikle çatışma da kendisini gösterir. Bireyler ortası çatışmanın var olma sebebi olan istekler, gereksinimler ve kendini açıklama her insanın tabiatında vardır. Bu doğal tepkilerin karşılık bulabilmesi içinse insan, her halde irtibat yolundan geçer. Çatışma terimsel olarak, çağrıştırdığının tersine bir mutabakat sürecidir ve tıpkı vakitte insanı geliştiren bir faaliyettir. Yanlışsız metotlarla hayat bulduğu vakit üzerinde tartışılan mevzuyu yahut durumu büyüten değil orta noktayı bulan ve bireyleri uzlaştıran bir formüldür. Bir çatışma günün sonunda olumlu yahut olumsuz sonuca ulaşacaktır. Kıymetli olan bu süreci yanlışsız çatışma yollarıyla herkes için makul ve uzlaşılabilir bir sonuca bağlamaktır. Bu türlü olmadığı taktirde taraflardan biri ya haksızlığa uğrayacak ya da üzerinde tartışılan sorun daha da büyüyerek çözülemez hale gelecektir. Kimi yanlış çatışma çözme stratejileri şunlardır:

Kavga-Zorlama; çatışma esnasında taraflardan biri daha baskındır ve kurallar onun lehinedir. Zayıf tarafın istekleri yahut kaideleri göz arkası edilir. Sonuç olarak bir taraf kazanırken öteki taraf kaybetmiş olur. Uyma; bu yanlış formülde ise taraflardan birinin çatışma esnasında oluşacak yıkıcı durumlardan çekinmesi ve tasa duyması sonucunda kendi isteklerini göz arkası edip karşı tarafın isteklerine yönelik hareket etmesidir.

Yanlış formüllerle sonuçlandırılmış çatışmaların en makus tarafı, avantajlı üzere görünen tarafın bu sistemler üzerinde durmasını ve iş görme anlayışını bu minval üzerine şekillendirecek olmasıdır. Toplumda bu türlü bireylerin oluşmasıysa genel nizamı bozar, haksızlıklara yol açar ve toplumsal hayatın dengelerinde herkes için olumlu olmayan normlar ortaya çıkar. İrtibatta sağlıklı bir çatışma sürecinin yaşanması ve olumlu bir formda sonuçlandırılabilmesi için kolay birkaç formül vardır:

Uzlaşma; bir çatışmanın sağlıklı bir biçimde sonuçlandırılabilmesi için tarafların birbirlerinin isteklerine hassas olması gerekir. Uzlaşma sistemindeyse mevzunun sonuçlandırılabilmesi için bireyler birtakım isteklerinden vazgeçerek orta yolu bulmayı amaçlarlar. Örneğin iki kardeşin bir adet bilgisayarı olduğunu düşünelim. Kardeşlerden birinin yetiştirmesi gereken bir ödev başkasıninsa izlemeyi çok istediği bir sinema var. Uzlaşmada taraflar bu durumu görüşüp, ödev yapması gereken kardeşin işinin daha kıymetli olduğuna karar verirler ve bilgisayarı öncelik sırasına nazaran kullanırlar. Ödevi olan kardeş başkasından büyükse bu sıkıntıyı zorlamayla da halledebilirdi lakin küçük kardeş bu durumda haksızlığa uğradığını düşünecek ve bir dahaki sefere bilgisayara şifre koyarak abisininablasının işini zorlaştıracaktı.

Hakem Kararı; bu sistem tarafsız bir kişinin mutabakat sağlayamamış bireylerin tartışma içinde oldukları hususta adil bir karar alması ve herkesin bu karara sadık kalmasına dayanır. Şayet alan yazıda bahsedilen iki kardeş uzlaşma süreciyle de sıkıntıyı bir sonuca bağlayamamışsa konutun babası duruma müdahale olur ve kardeşleri dinleyerek kimin bilgisayarı kullanacağına karar verebilir. Bu da kolay bir hakemlik sistemine örnektir.

Sonuç olarak hayatımızın makul vakitlerinde karşılaştığımız iletişimsel çatışmalar, toplum ömrünün doğal gereksinimlerinden birisidir. Hakikat bir çatışma süreci herkes için geliştirici, sorun çözücü ve uygar bir durumdur. Değerli olan şahısların çatışma içerisinde birbirlerine karşı saygılı olmaları ve her iki tarafın çıkarlarının gözetilmesidir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı