fbpx
Psikolojik Danışmanlık

Ciğerlerin Mi Kara Yoksa Sigara Paketlerin Mi?

Geçmişten günümüze kadar her geçen yıl basamaklı olarak artmaya başlayan tütün kullanımı sorunu tüm dünyanın kanayan yarası haline gelmiştir. Son vakitlerde ülkemizde tütün tüketiminin en aza indirile bilinmesiyle ilgili hedeflenen farklı birçok siyaset uygulanılmaya çalışılmış lakin alınan tüm tedbirlere karşın gün geçtikçe hem tüketim artmış hem de kullanım yaşı giderek düşüş eğilimi göstermiştir. Bilhassa Türkiye’de 1980’li yılarda sigarada kaldırılan devlet monopolü ve sigara ithalatının hür bırakılması sigara tüketimin de önemli artışa neden olmuştur. Dünya Sıhhat Örgütünün tekliflerine paralel olarak Dumansız Hava Alanı Projesi başlatılmıştır. Kamu ve özel tüm binaların kapalı alanlarında büsbütün, kamuya açık yerler da ise kısmen sigara kullanımı, 18 yaşından küçüklere sigara satışı yasaklanmış, sigara paketlerinin üzerine görsel uyarıcılarla desteklenen bildiriler yazılmıştır. Son vakitlerde uygulanan siyaset da ise sigara paketlerinin üzerindeki uyarıcılar azaltılarak dış görünüşün siyah olduğu sigara paketleri piyasaya sürülmesiyle toplumun sigara üzerinde ki algısı değiştirilmeye çalışılmaktadır. Dış görünüş insanları bir nevi sigarayı bırakmaya teşvik etse de bir müddet sonra kanıksama tesirini ortaya çıkarabilir. Yani şahıslar bir mühlet sonra maruz kaldıkları olumsuz uyarıcılara karşı reaksiyon göstermemeye başlayabilir ve görseller vakitle alışılagelmiş bir hal alabilir. Sigara tüketimini azaltmaya yönelik alınan tüm tedbirlerin tesiri yadsınamamakla birlikte hedeflenen muvaffakiyet düzeyine ulaşılamaması ise sigara kullanımının ruhsal tesiri üzerinde gereğince durulmadığını gösterir. Sigaranın bırakılması konusunda değerli seviyede tesire sahip olan asıl bahis erken çocukluk periyodunda oluşmaya başlayan otomatik fikirlerimizdir. İsminden belirli olduğu üzere bu otomatik kanılar zihnimizde biz farkında olmadan ansızın ortaya çıkar ve bireylerin bir olay hakkındaki duygusal hisleri, davranışları, yorumları yani kısaca olay hakkındaki tüm kanılarını kapsar. Otomatik fikirlerimiz daha az katı ve daha az genellenmiş olan orta inançlara, orta inançlar ise en değerli inanç seviyemiz olan, daha geniş kapsamlı, değişmesi güç ve katı olan temel inançlara dayanır. Yani sigaraya karşı olan ‘ asla sigarayı bırakamayacağım’ üzere fonksiyonsuz otomatik fikirlerimizi tespit etmek ve bu katı niyetler ve inançlara karşı farklı alternatif niyetler geliştirmek sigarayı bırakmada ki kıymetli temel noktalardan birisini oluşturmaktadır. Bize verilen uyarıcılarla birlikte paketlerimizden daha kara olan niyetlerimizi değiştirebildiğimizde neden ciğerlerimiz sigara paketlerimizden daha beyaz olmasın ki ?

İlgili Makaleler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler