fbpx
Üroloji

Böbrek kanseri hakkında

Böbrek kanseri böbrek içinde habis hücre büyümesidir (bir tümör). Tıbbi ismi böbrek hücreli karsinomdur. Böbrekteki tümörler selim de olabilir. Böbrek kanseri genel bir tabirdir. Böbrekte farklı tümör çeşitleri ve farklı hastalık evreleri bulunur. Tedaviniz ve yaşayacaklarınız tümöre ilişkin özelliklere ve tıbbi takımınızın deneyimine nazaran değişir.

Böbrek kanserleri tüm dünyada teşhis konulan kanserlerin yaklaşık %2’sini oluşturur. Son 25 yılda Avrupa’da böbrek kanserli hasta sayısı biraz arttı. Lakin hayatta kalma oranı birçok bölgede arttı. Ultrason ve BT üzere görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeler ve daha sık kullanılmalarından ötürü daha fazla böbrek kanserine şimdilerde erken devirde teşhis konulmakta.

Erkeklerde bayanlara kıyasla böbrek kanseri teşhis riski fazladır. Birden fazla beşere 60-70 yaş ortasında teşhis konulur.

İlgili Makaleler

Hastalığın devirleri

Böbrek kanserinin farklı devirleri vardır. Tümör böbrekte hudutlu ve yayılmamışsa lokalize böbrek kanseri olarak isimlendirilir. Lokal ilerlemiş böbrek kanserinde tümör böbreğin dışına çevreleyen dokuya hakikat büyümüş, venlere, adrenal bezi ve lenf nodlarına uzanmıştır. Uzak lenf nodlarına yahut öbür organlara sıçramışsa tabipler metastatik hastalıktan bahseder.

Böbrek kanseri için risk faktörleri

Böbrek kanserinin sebeplerini saptamak çoklukla zordur. Genel risk faktörleri sigara ve obezitedir.

Birinci derece akrabasında böbrek kanseri olanlar ve yüksek kan basıncı olanlar da risk altındadır. Birtakım hayat stili değişiklikleri, en kıymetlisi sigaranın bırakılması, sağlıklı kilonun korunması böbrek kanseri gelişme riskini azaltabilir.

Böbrek kanseri belirtiler

Böbrek kanseri ekseriyetle asemptomatik olmasına karşın, 10 bireyden birinde yan ağrısı ve idrar kan üzere belirtiler olabilir. Bu hastalığın ilerlediğinin işareti olabilir. Kimi insanlarda da paraneoplastik sendrom denilen durum görülebilir. Bunlar bedende oluşan rastgele bir kanser tipi tarafından oluşan ve yüksek kan basıncı, kilo kaybı, ateş, anemi, kas kitlesi kaybı ve iştah kaybı üzere tepkilerdir. Böbrek kanseri ile alakalı sendromlar sıklıkla karaciğer enzimleri ve trombosit değişiklikleri içerir. Bu değişiklikler belirtilere neden olmayıp genelde testler sırasında saptanır. Kemik ağrısı yahut inatçı öksürük kanserin bedenin öteki yerlerine de yayıldığının belirtisi olabilir. Bu metastatik hastalık olarak bilinir.

Teşhis

Böbrek tümörünün farklı tipleri olduğu için, size mahsus durumu daha yeterli anlamak için hekiminiz bir grup testler yapar. Bunlar tıbbi özgeçmiş alma ve taramalardır. Bazen aile kıssası de alınır. BT yahut MRI tümörün boyutunu, lokal venlere, lenf nodlarına yahut etraf dokulara yayılıp yayılmadığını saptar. İleri tedaviler için bu kıymetlidir. Ayrıyeten fizik muayene ile kan ve idrar testleri de yapılabilir.

Tarama sonuçlarınızla üroloğunuz hastalığınızın evresini tanımlayabilir. Cerrahi yahut biyopsi sırasında alınan tümör dokusunun incelenmesi ile patolog tümör alt kümesini ve agresif olup olmadığını belirler. Tümörün evre, alt küme ve agresifliği sınıflamayı oluşturur.

Böbrek tümörünün sınıflandırılması hastaya özgü prognozun iddia edilmesinde kullanılır. Ferdî prognozunuza nazaran hekiminiz sizinle en güzel tedavi yolağını tartışır.

Birtakım durumlarda böbrek işlev denetimi için ek testlere gereksiniminiz olabilir. Bu, tek böbreğiniz yahut diyabet, yüksek tansiyon, kronik enfeksiyon ve böbrek hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği riski taşıyorsanız değerlidir.

Böbrek tümörlerinin teşhis ve sınıflamasında görüntüleme çok değerlidir. En yaygın görüntüleme usulleri ultrason, CT ve MR dır. Birtakım durumlarda tümörün özel karakterlerinin daha fazla belirlenmesi için biyopsi alınır.

Kontrastlı tarama: Tümör saptandıktan sonra, hekimin habis olup olmadığını bilmek ister. Karın ve uyluğun kontrastlı ultrason, BT yahut MRI taraması bu hususta bilgi verir. BT ve MRI ayrıyeten, Tümörün yeri ve boyutu, Büyümüş lenf nodu olup olmadığı, Adrenal bez, karaciğer, dalak ve pankreas üzere komsu organlara yayılıp yayılmadığı, İdrar yollarının tümörden etkilenip etkilenmediğini gösterir.

Kontrastlı taramada kontrast unsur kolunuzdaki bir damardan içeri enjekte edilir. Tarama sırasında alınan manzaralarda kontrast unsur arter ve venleri farklı renklerde besbelli hale getirir. Bu tip tarama radyoloğa tümörü kıymetlendirme imkânı verir. Sonuçlar alacağınız tedavide yol gösterici olur.

Kontrast husus alerjiniz varsa, MRI yahut kontrastsız BT yapılabilir.

Hekiminiz kanserin akciğerlere yayılmış olabileceğini düşünürse BT tarama üzere ek testler yaptırırsınız. Kemik ağrısı yahut epilepsi nöbetleri üzere belirtilerini olursa kemik ve beyin taramasına gereksiniminiz olabilir. Bu taramalar kanserin kemik yahut beyefendisine yayılımını anlamak için yapılır.

Böbrek tümör biyopsisi: Böbrek tümör biyopsisi sırasında tümör dokusundan bir yahut daha fazla örnek alınır. Evvel lokal anestezi yapılır. Daha sonra tabip cildinizden bir iğne sokar ve ultrason yahut BT görüntüleme kullanarak tümörü saptar. Doku örnekleri gelecek tedavilerin belirlenmesi maksadıyla patolog tarafından incelenir.

Böbrek tümörü böbrek kanserinin teşhisinde kullanılan standart bir süreç değildir.

Şu durumlarda biyopsi gerekir:

-Tarama sonuçlarınız gereğince net değilse

-Aktif izlem ile tedavi edilebilecek kadar küçük tümörünüz varsa

-Radyofrekans ablasyon yahut kriyoablasyon ile tedavi edilebilecek kadar küçük tümörünüz varsa

Biyopsiler idrarda kanamaya sebep olabilir. Nadiren önemli kanama yapabilirler. Tümör biyopsisi genelde zararsız bir süreçtir.

Böbrek Kanserlerinin Sınıflandırması

Böbrek tümörleri evrelerine, alt tiplerine ve tümör hücrelerinin agresiflik derecelerine nazaran sınıflandırılır. Teşhis ve sınıflamadan sonra hekiminiz değişik tedavi ve takip yolları hakkında sizi bilgilendirecektir. Önerilen tedavi tekniği TNM evrelemesi, Fuhrman derecesi ve tümörün alt tipine nazaran yapılır. Sınıflama sonrası ferdî prognozunuz kestirim edilebilir.Sizin alacağınız tedavi programı, aşağıdaki 3 faktöre nazaran belirlenir.

1-Evreleme sistemi: Tümör evresi tümörün ne kadar ilerlediğini ve lenf nodları yahut öteki organlara metastaz yapıp yapmadığını gösterir.

Böbrek tümörü evrelendirmesi Tümör Nod Metastaz (TNM) sınıflandırmasına dayanır. Ürolog tümörün uzunluğu ve yayılımına (T) bakar ve ne kadar ilerlediğini 4 evrede tespit eder. Lenf nodu tutulup tutulmadığını (N) yahut kanser bedenin öbür kısımlarına sıçramış mı (M) denetim eder. Böbrek tümörleri metastaz yaparsa ekseriyetle akciğerler yahut beyefendisine yayılırlar.

2-Tümör alt tipi: Evrelemenin yanında böbrek tümörünün alt tipi de değerlidir. Bu alt tip patolog tarafından histopatolojik inceleme denen bir süreçle saptanır. Uzman biyopsi ile yahut cerrahi ile çıkarılan tümör dokusunu inceler. Böbrek kanserinin teşhisinde biyopsi her vakit yapılan bir süreç değildir. Birçok vakit tümörün alt tipi ameliyata kadar bilinmez.

Böbrek tümörlerinin farklı alt tipleri vardır. Renal hücreli karsinomlar böbrek tümörlerinin büyük kısmını oluşturur (yaklaşık %80-85). Bunların da en sık alt tipleri berrak hücreli renal hücreli karsinom (%80) olup, %10’unu papiller renal hücreli karsinom, %5’ini kromofob renal hücreli karsinom oluşturur. Geriye kalan %5’i toplayıcı kanal renal hücreli karsinomu (Bellini kanal karsinomu) ve yaygın olmayan ve ailesel olan çeşitleri oluşturur.

3-Dereceleme Sistemi: Sınıflamanın 3. hususu tümör hücrelerinin ne kadar agresif olduklarının değerlendirilmesidir. Bunu saptamada en sık kullanılan sistem Fuhrman nükleer derecedir. Patolog tümörünüzü 1’den 4’e kadar derecelendirir.

Yeterli huylu-Selim Böbrek Tümörleri

Böbrekteki kimi tümörler kanserojen değildir. Böbrekteki kimi tümörler kanserojen değildir. Bunlar selim böbrek tümörleri olarak bilinir. Böbreğin selim tümörlerinden en sık görülenleri onkositoma ve anjiolipoma dır.

Tarama metotları ile tanımlanamadıkları için onkositomalara çoklukla histopatolojik inceleme ile teşhis konur. Bu tümörler için en sık uygulanan tedavi yaklaşımı parsiyel nefrektomi ve etkin izlemdir. Bu tedavi alternatifleri hakkında daha fazla bilgi için Lokalize Böbrek Kanseri kısmını okuyunuz.

1-Angiomyolipoma(AML): Selim bir tümördür. Bayanlarda 4 kat daha sıklıkta oluşur. Ultrason BT yahut MRI ile taramayla yahut tümör kanar yahut belirtilere sebep olursa teşhis konur. AML selim tümör olmasına karşın büyümeye devam ederse bizatihi kanama riski artar. Ekseriyetle AML parsiyel nefrektomi ile çıkarılır. Lakin birtakım durumlarda tüm böbreği çıkarmak gerekebilir. Çok kanamalı böbrek varlığında radikal nefrektomi önerilir.

Cerrahi ile çıkarılması gereken durumlar:

Büyük AML varsa (4cm’den büyük tümör)

-45 yaşından genç bayan hasta

-Belirtilere sebep olan tümör

-Hastaneden uzakta yahut ulaşımı sıkıntı yerde yaşama

2-Böbrek kistleri: Böbrekteki kimi kitleler tümör değil kisttir. Bu sıvı dolu keseler böbreğin üzerinde bulunur ve BT ile kolaylıkla tanınır. Kistler habis olabilirler. Bu durumda cerrahi ile çıkarılmaları gerekir.

3- Onkositoma

Lokalize böbrek kanseri tanısı konulduktan sonra hekiminiz kanseri parsiyel nefrektomi, radikal nefrektomi, faal izlem, radyofrekans ablasyon yahut kriyoterapi ile tedavi etmeyi önerebilir. Her sürecin kendine mahsus avantaj ve dezavantajları vardır. Tedavi seçimi sizin ferdî durumunuza bağlıdır.

Şayet lokal ilerlemiş böbrek kanseri tanısı aldıysanız, hekiminiz size radikal nefrektomi yahut embolizasyon tedavisini önerebilir. Her iki prosedürün de kendine has avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Tedavinin seçimi sizin ferdî durumunuzla bağlı olarak belirlenecektir.

Böbrek tümörleri öteki organlara yahut lenf bezlerine yayılabilir. Buna metastatik hastalık denir. Metastatik hastalıkta, böbrek tümörü primer tümör olarak isimlendirilir ve öteki organlardaki tümörlere metastaz denir. Hekiminiz metastatik hastalık tedavisinde cerrahi ile birlikte maksat tedavisi olarak bilinen antianjiogenik tedavi kombinasyonunu önerebilir. Ender durumlarda immunoterapi kullanılabilir. Metastazın tedavisi için radyoterapi önerilebilir.

Çoklukla, metastatik hastalık tedavi edilemez. Metastatik hastalığın tedavisi primer tümörün boyutunu ve metastazları azaltmayı amaçlamaktadır. Bu size daha uzun hayat ve daha az semptom bahtını verecektir.

1-Lokalize böbrek kanseri

Lokalize böbrek kanseri tümörün böbreğe sonlu kaldığı, bedenin öbür kısımlarına yayılmadığı kanserdir. Boyutuna nazaran evre 1 yahut 2 olabilir. Lokalize böbrek kanseri tanısı konulduktan sonra hekiminiz kanseri parsiyel nefrektomi, radikal nefrektomi, faal izlem, radyofrekans ablasyon yahut kriyoterapi ile tedavi etmeyi önerebilir. Her sürecin kendine mahsus avantaj ve dezavantajları vardır. Tedavi seçimi sizin şahsî durumunuza bağlıdır. Böbrek tümörünün en güzel tedavisi cerrahi olarak çıkarmaktır. Lokalize böbrek kanseri parsiyel nefrektomi yahut radikal nefrektomi ile çıkarılabilir. Her iki süreç de açık yahut laparoskopik olarak gerçekleştirilebilir.

Laparoskopik cerrahi robotik cerrahi sistem yardımıyla yapılabilir.Parsiyel nefrektomi ile yalnızca tümör çıkarılırken kalan böbreğe dokunulmaz. Cerrahi mümkünse önerilir. Şayet tümörün tümünü çıkarmak ve böbrekte sağlam kısım bırakmak mümkün değilse hekiminiz radikal nefrektomi önerecektir. Bu tümörün bulunduğu böbreğin ve etrafını saran dokunun tümüyle çıkarılması manasına gelir. Bazen cerrahi sizin için örneğin yaşınızdan yahut tıbbi durumunuzdan ötürü âlâ bir usul olmayabilir. Şayet tümörünüz 4 cm’den küçükse hekiminiz bir periyot faal takip edilmesini önerebilir. Faal takip periyodunda tümör nizamlı tabip muayeneleri ile izlenir. Tümör büyümeye devam ederse ek tedaviye gereksiniminiz olabilir. Bu durumda ablasyon tedavisi düzgün bir alternatif olabilir. Ablasyon tedavisi radyofrekans ablasyon (RFA) yahut kriyoterapi olabilir. Bu süreçlerin maksadı ısıtarak (RFA) yahut dondurarak (kriyoterapi) tümör hücrelerinin öldürülmesidir.

Cerrahi sonrası hekim denetimine gidin. Bu ziyarette cerrahi sonuçlarını ve takip şemasını konuşun. Ne kadar sıklıkta muayeneye gideceğini ve öncesinde hangi testlerin gerekeceğini öğrenebilmek için bir bakım planı hazırlanmasını rica edin. Bu tümörünüzün özelliklerine nazaran değişir.

Muayene öncesi sorabileceğin soruları yaz. Sorabileceğin sorular

-Kanser kayboldu mu?

-Ek tedaviye gereksinimim var mi? Öyleyse benim için hangi tedavi alternatifleri var?

-Kontroller öncesi hangi testlere gereksinimim olacak?

-Tedavi ve böbrek kanseri ömür kalitemi nasıl etkileyecek?

Bu denetimlere gitmeniz kıymetlidir. Bu denetimlerde hekiminiz böbreğinizi takip eder ve tümör rekürrensi olursa erkenden saptanır. Yeni belirtileriniz olduğunda onları hekiminize anlatmanız da kıymetlidir. Sıhhat tedavi grubunuza danışmaktan ve denetim öncesi yeni belirtileriniz anlatmaktan çekinmeyin.

a-Aktif izlem: Etkin izlem lokalize tabibin tümörü etkin olarak takip ettiği böbrek tümörü için bir tedavi halidir. Cerrahinin sizin için en güzel usul olmadığı ve 4cm’den küçük böbrek tümörünüz olduğu vakit önerilir. Hekiminizin sizin için cerrahinin uygun olmadığını söylediği durumlar yaşınız yahut rastgele bir tıbbi durumun cerrahiyi sizin için tehlikeli kılmasıdır. Faal izlemin sizin için uygun olduğunu belirlemek için hekiminiz böbrek tümörü biyopsisi yapmak isteyebilir. Biyopsi ile alınan tümör dokusu tümörün agresif olmadığından emin olmak için incelenir. Tümör agresifse etkin izlem sizin için uygun olmayabilir ve ek tedavi önerilebilir.

Etkin izlem için uygun bir adaysanız hekiminiz sıkı bir takip programı düzenler. Her muayenede üroloğunuz sağlığınızdaki besbelli değişiklikleri sorgular, fizik muayene yapar ve kan testlerinizin sonuçlarını açıklar. Her muayene öncesi tümör büyümesini takip etmek için karın BT ve ultrason taraması yaptırırsınız. Akciğerlerinizi denetim etmek için göğüs sineması de yaptırırsınız.Çoğu hadisede teşhisten sonraki birinci yıl içinde 3 ayda bir takip gereklidir. Sonraki 2 yıl içinde her 6 ayda bir, sonrasında yılda bir takip yapılır.

Çoklukla küçük böbrek tümörleri yavaş büyür ve başka organlara nadiren sıçrar. Takipteki testler tümörün süratli büyüdüğünü ve belirtileriniz hastalığın ilerlediğini gösterirse üroloğunuz hızla ek tedavi planlayabilir. Ek tedaviler tümörün yahut böbreğin tümüyle çıkarılmasını, tümörün kriyoterapi yahut radyofrekans ablasyon (RFA) ile ablasyonunu içerir.

Sizin için en uygun tedavi seçiminde tesirli faktörler: Yaşınız, Öteki tıbbi problemleriniz, Tümörün yeri ve Tümörün alt-tipi.Cerrahi seçilirse mümkünse parsiyel nefrektomi tercih edilmelidir. Cerrahi sırasında tümörü çıkarır lakin mümkün olduğunca fazla ölçüde sağlıklı böbrek dokusu bırakır.

b-Parsiyel nefrektomi: Parsiyel nefrektomi lokalize böbrek kanserinde bir tedavi seçeneğidir. Mümkünse önerilir. Hedef tümör tarafından etkilenen böbrek kısmını çıkarmak ve mümkün olan en fazla ölçüde sağlıklı böbrek dokusu bırakmaktır.

-Parsiyel nefrektomi nasıl yapılır?: Öncelikle tümörün kesin yeri belirlenir. Cerrahi sırasında kan kaybını azaltmak için böbreğe giden kan akımı renal arter klempi kullanılarak durdurulur. Bu tümörün tamamının çıkarılmasına imkan verir. Bazen cerrahi sırasında böbreği soğutmak ve kan akımının olmamasından ötürü oluşan hasarı önlemek için buz modülleri kullanılabilir.Tümör çıkarıldıktan sonra cerrah kesiği diker ve gerektiği vakit kanamayı durdurmak için kapama unsurları kullanabilir. Tümör şayet böbrek toplayıcı sistemine uzanmışsa, cerrahın idrarın idrar yollarından akışından emin olmak için JJ stent yerleştirmesi gerekebilir. Yaranız güzelleştiği vakit ve idrar akışınız olağana donduğu vakit stent çıkarılacaktır. Bu birkaç gün yahut hafta alabilir .Parsiyel nefrektomi açık yahut laparoskopik cerrahi(klasik yahut Robotik) ile gerçekleştirilebilir. Açık nefrektomi, parsiyel nefrektomi için önerilen standart tedavi halidir. Laparoskopik parsiyel nefrektomi minimal invaziv cerrahidir. Bu tıp bir süreç için, karnınızın içine plastik tüpler yerleştirilir. Hekiminiz tümörü çıkarmak için aletleri bu tüpler içerisinden sokar. Böbreğinizin yüksek çözünürlüklü manzarasını bir monitörde izlemenize imkan veren bir kamera bu tüplerden birinin içinden yerleştirilir . Laparoskopik cerrahi robotik cerrahi sistem yardımıyla da yapılabilir. Laparoskopik cerrahi açık cerrahiye kıyasla daha çabuk güzelleşme sağlar. Fakat teknik zahmetlidir ve hekiminizin bu çeşit cerrahi süreçlerde deneyimli olması gerekir. Tümörün parsiyel nefrektomi ile çıkarılmasında açık yahut laparoskopik cerrahi benzeri aktifliğe sahiptir.

Parsiyel nefrektomi lokalize böbrek kanserinin tedavisinde sık uygulanan bir tedavidir. Cerrahiden 5 yıl sonra hastaların %95’ten fazlası kanserden arınır. İşlevsel 2 böbrek sahibi olmanın yararı cerrahi sonrası böbrek fonksiyonlarınıza ve genel sağlınıza katkıda bulunmasıdır. Böbrek kanseri için parsiyel nefrektomi sonrası hekiminiz sistemli takip programı planlayacaktır. Bu denetimlerin ne sıklıkta olacağı çıkarılan tümörün sınıflamasına bağlıdır (tanı ve sınıflama kısmına bakınız). Takip 5 yıl sürer. Takip sırasında sık kullanılan testler karın BT ve ultrason ile tarama, akciğer sineması ile idrar ve kan testleridir.

c-Radikal nefrektomi: Radikal nefrektomi lokalize böbrek kanseri için cerrahi tedavi seçeneğidir. Maksat böbreğin tümünü ve etrafındaki yağlı dokuyu çıkarmaktır. Bu cerrahi tümörü çıkarıp geride böbrek dokusu bırakmanın mümkün olmadığı durumlarda yapılır. Çoklukla evre 2 böbrek kanserleri yahut parsiyel nekreftominin uygun olmadığı evre 1 tümörler için çoklukla önerilir. Birçok insan büyük sıkıntılar yaşamadan tek işlevsel böbrek ile yasayabilir.

-Radikal nefrektomi nasıl yapılır? Öncelikle tümör boyutu belirlenir. Tümör ekimini önlemek için cerrah böbreği etrafını saran esirgeyici yağ katmanı ile birlikte meblağ. Daha sonra renal arter, renal ven ve üreteri böbrekten ayırır. Sonunda böbreği çıkarır. Radikal nefrektomi laparoskopik cerrahi(klasik yahut Robotik) ile de yapılabilir. Bu cins bir süreç için, karnınızın içine plastik tüpler yerleştirilir. Hekiminiz böbreği çıkarmak için aletleri bu tüplerin içinden sokar. Böbreğinizin yüksek çözünürlüklü manzarasını bir monitörde izlemenize imkan veren bir kamera bu tüplerden birinin içinden yerleştirilir. Böbrek tümörünün radikal nefrektomi ile çıkarılmasında açık yahut laparoskopik cerrahi benzeri aktifliğe sahiptir.

Laparoskopik cerrahi(klasik yahut Robotik) açık cerrahiye kıyasla daha çabuk düzgünleşme sağlar. Lakin tekniği zahmetlidir ve hekiminizin bu çeşit cerrahi süreçlerde deneyimli olması gerekir. Laparoskopik radikal nefrektomi robotik cerrahi sistem yardımıyla da yapılabilir.

Açık radikal nefrektomi birtakım tıbbi durumlarda ve laparoskopik cerrahinin hastanenizde olmadığı durumlarda önerilebilir. Açık radikal nefrektomi için cerrah böbrek ve tümöre ulaşmak için karın duvarını keser. Laparoskopik cerrahiye kıyasla daha uzun düzgünleşme periyodu vardır ve cerrahi sonrası ağrı ve komplikasyon riski laparoskopiye kıyasla fazladır.

Radikal nefrektomi lokalize böbrek kanserinin tedavisinde sık uygulanan bir tedavidir. Cerrahiden 5 yıl sonra hastaların %90 civarı hala kansersizdir. Tek böbrekli kaldığınız için kronik böbrek yetmezliği riskiniz artmıştır. Azalmış böbrek işlevi kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörüdür. Böbrek kanseri için radikal nefrektomi sonrası hekiminiz dümenli takip programı planlayacaktır. Bu denetimlerin ne sıklıkta olacağı çıkarılan tümörün sınıflamasına bağlıdır (tanı ve sınıflama kısmına bakınız). Takip 5 yıl sürer. Takip sırasında sık kullanılan testler karın BT ve ultrason ile tarama, akciğer sineması ile idrar ve kan testleridir.

d-Radyofrekans ablasyon: Radyofrekans ablasyon (RFA) böbrek kanseri tedavi tekniğidir. Yüksek frekanslı radyo dalgaları tarafından üretilen ısıyı kullanarak kanser hücrelerini öldürür. Radyo dalgaları tümöre iğne ile ulaşır. RFA çoklukla ciltten yapılır ve hekim iğneyi ultrason yahut BT ile yönlendirir (Şekil 1). Tümör alt tipini öğrenmek için tedaviye başlamadan evvel çoklukla biyopsi yapılır. Bu süreç lokal anestezi ile yapılır. Ancak kimi olaylarda genel anestezi gerekebilir. RFA ayrıyeten laparoskopik yahut açık cerrahi sırasında da yapılabilir. RFA hekiminiz tarafından küçük böbrek tümörünüz (4cm’den küçük) varsa ve cerrahini sizin için uygun değilse önerilir. Bu yaşınız ve cerrahiyi sizin için tehlikeli kılan tıbbi durumunuz ile bağlıdır.

RFA küçük böbrek tümörleri için aktif ve inançlı tedavi tekniğidir lakin RFA sonrası geride tümör hücreleri kalma riski vardır. Bu cerrahiye kıyasla daha yüksek rekürrens riski manasına gelir. Süreç inançlı olmasına karşın komplikasyon riski vardır. En sık görülen komplikasyonlar tedavi alanında ağrı ve parestezi olarak bilinen ciltte karıncalanma ve uyuşma hissidir. Kanama da oluşabilir ve nadiren kan transfüzyonu gerekebilir. RFA sonrası idrar kaçağı oluşup böbrek etrafında toplanabilir. Tedavi sırasında üreter, dalak, karaciğer yahut barsaklar yaralanabilir. RFA sonrası takipler her 3 ortayla yapılır. Takiplerde böbreğinizi izlemek ve mümkün tümöre rekürrensini vaktinde saptamak için BT yahut MRI taraması yapılır. RFA tümör rekürrensi durumunda yahut birinci tedavinin başarısızlığında tekrarlanabilir.

e-Kriyoterapi: Kriyoablasyon olarak da bilenen kriyoterapi böbrek kanseri tedavi seçeneğidir. Tümör hücrelerini dondurarak öldürmek için çoğunlukla nitrojen yahut argon üzere sıvılaştırılmış gaz kullanır. Bu sıvılaştırılmış gaz tümöre iğne ile ulaşır. Tedaviye başlamadan evvel tümör alt tipinin bilinmesi için ekseriyetle biyopsi yapılır.Kriyoterapi çoklukla ciltten yapılır ve tabip iğneyi ultrason yahut BT ile yönlendirir. Kriyoterapi ayrıyeten laparoskopik yahut açık cerrahi sırasında da yapılabilir. Süreç sırasında böbrek dokusunun ve etrafındaki organların işini ısı sensörleri ile dikkatli bir formda denetim edilir. Kriyoterapi hekiminiz tarafından küçük böbrek tümörünüz (4cm’den küçük) varsa ve cerrahi sizin için uygun değilse önerilir. Bu, yaşınız ve cerrahiyi sizi için tehlikeli kılan tıbbi durumunuz ile alakalıdır. Kriyoterapi küçük böbrek tümörleri için aktif ve inançlı tedavi usulüdür lakin süreç sonrası geride tümör hücreleri kalma riski vardır. Bu cerrahiye kıyasla daha yüksek rekürrens riski manasına gelir. Kriyoterapi tümör rekürrensi durumunda yahut birinci tedavinin başarısızlığında tekrarlanabilir.

Süreç inançlı olmasına karşın komplikasyon riski vardır. En sık görülen komplikasyonlar kanama ve Perinefrik hematom olarak bilinen böbrek içinde kan birikmesidir. Tedavi sırasında üreter, dalak, karaciğer yahut barsaklar yaralanabilir. Ayrıyeten parestezi olarak bilinen ciltte karıncalanma ve uyuşma hissi yaşayabilirsiniz. Kriyoterapi sonrası takipler 3’er aylık ortayla yapılır. Takiplerde böbreğinizi izlemek ve muhtemel tümöre rekürrensini vaktinde saptamak için BT yahut MRI taraması yapılır.

2-Lokal ilerlemiş böbrek kanseri

Lokal ilerlemiş böbrek kanseri, tümörün böbreğin etrafındaki kan damarları, doku, organ ve lenf bezlerine yayılması manasına gelmektedir. Evre III yahut IV olarak isimlendirilebilir ve tümörün ne kadar uzağa yayıldığını göstermektedir. Şayet lokal ilerlemiş böbrek kanseri tanısı aldıysanız, hekiminiz size radikal nefrektomi yahut embolizasyon tedavisini önerebilir. Her iki prosedürün de kendine has avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Tedavinin seçimi sizin ferdi durumunuzla alakalı olarak belirlenecektir. Lokal ilerlemiş böbrek kanserlerinin en yaygın tedavisi, tümör içeren böbrek dokusunun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Lokal ilerlemiş böbrek kanserleri, radikal nefrektomi olarak isimlendirilen ameliyat ile tedavi edilebilir. Bu sürecin açılımı, tümör içeren böbrek dokusu ve etrafındaki dokuların çıkarılmasıdır. Radikal nefrektomi, açık yahut laparoskopik olarak yapılabilir. Şayet cerrahi imkansız yahut çok riskli ise embolizasyon önerilebilir.

a-Radikal nefrektomi: Radikal nefrektomi lokalize böbrek kanseri için cerrahi tedavi seçeneğidir. Maksat böbreğin tümünü ve etrafındaki yağlı dokuyu çıkarmaktır. Bu cerrahi tümörü çıkarıp geride böbrek dokusu bırakmanın mümkün olmadığı durumlarda yapılır. Ekseriyetle evre 2 böbrek kanserleri yahut parsiyel nekreftominin uygun olmadığı evre 1 tümörler için ekseriyetle önerilir. Birden fazla insan büyük sıkıntılar yaşamadan tek işlevsel böbrek ile yasayabilir. Öncelikle tümör boyutu belirlenir. Tümör ekimini önlemek için cerrah böbreği etrafını saran gözetici yağ katmanı ile birlikte meblağ. Daha sonra renal arter, renal ven ve üreteri böbrekten ayırır. Sonunda böbreği çıkarır.

Radikal nefrektomi laparoskopik cerrahi ile yapılabilir. Bu çeşit bir süreç için, karnınızın içine plastik tüpler yerleştirilir. Hekiminiz böbreği çıkarmak için aletleri bu tüplerin içinden sokar. Böbreğinizin yüksek çözünürlüklü imgesini bir monitörde izlemenize imkan veren bir kamera bu tüplerden birinin içinden yerleştirilir. Laparoskopik cerrahi açık cerrahiye kıyasla daha çabuk güzelleşme sağlar. Lakin tekniği zahmetlidir ve hekiminizin bu tıp cerrahi süreçlerde deneyimli olması gerekir. Laparoskopik radikal nefrektomi robotik cerrahi sistem yardımıyla da yapılabilir.

Açık radikal nefrektomi kimi tıbbi durumlarda ve laparoskopik cerrahinin hastanenizde olmadığı durumlarda önerilebilir. Açık radikal nefrektomi için cerrah böbrek ve tümöre ulaşmak için karın duvarını keser. Laparoskopik cerrahiye kıyasla daha uzun güzelleşme devri vardır ve cerrahi sonrası ağrı ve komplikasyon riski laparoskopiye kıyasla fazladır. Böbrek tümörünün radikal nefrektomi ile çıkarılmasında açık yahut laparoskopik cerrahi emsal aktifliğe sahiptir.

Radikal nefrektomi lokalize böbrek kanserinin tedavisinde sık uygulanan bir tedavidir. Cerrahiden 5 yıl sonra hastaların %90 civarı hala kansersizdir. Tek böbrekli kaldığınız için kronik böbrek yetmezliği riskiniz artmıştır. Azalmış böbrek işlevi kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörüdür. Böbrek kanseri için radikal nefrektomi sonrası hekiminiz dümenli takip programı planlayacaktır. Bu denetimlerin ne sıklıkta olacağı çıkarılan tümörün sınıflamasına bağlıdır (tanı ve sınıflama kısmına bakınız). Takip 5 yıl sürer. Takip sırasında sık kullanılan testler karın BT ve ultrason ile tarama, akciğer sineması ile idrar ve kan testleridir.

b-Embolizasyon: Embolizasyon lokal ilerlemiş böbrek kanseri için bir tedavi alternatifidir. Şayet cerrahi için uygun değilseniz ve tümör kanama ve ağrı üzere belirtilere neden oluyorsa, hekiminiz embolizasyonu önerebilir. Bu tedavi sırf cerrahinin uygun olmadığı yahut yüksek riskli olduğu durumlarda önerilir. Bu tedavi esnasında kasık bölgesinden küçük bir kateter, böbreğin etrafındaki damarlara ulaşmak için konur.

3-Metastatik böbrek kanseri

Böbrek tümörleri öbür organlara yahut lenf bezlerine yayılabilir. Buna metastatik hastalık denir. Metastatik hastalıkta, böbrek tümörü primer tümör olarak isimlendirilir ve başka organlardaki tümörlere metastaz denir. Hekiminiz metastatik hastalık tedavisinde cerrahi ile birlikte maksat tedavisi olarak bilinen antianjiogenik tedavi kombinasyonunu önerebilir. Ender durumlarda immunoterapi kullanılabilir. Metastazın tedavisi için radyoterapi önerilebilir. Çoklukla, metastatik hastalık tedavi edilemez. Metastatik hastalığın tedavisi primer tümörün boyutunu ve metastazları azaltmayı amaçlamaktadır. Bu size daha uzun hayat ve daha az semptom talihini verecektir.

Metastatik böbrek kanseri nedir?: Böbrek kanseri metastazı ise ekseriyetle akciğer, kemik, uzak lenf düğümleri ya da beyne yayılabilir. Metastazlar birinci teşhis yahut tedavi sonrası takip ziyaretleri sırasında BT’de görülebilir. Ayrıyeten semptomlara neden olduklarından ötürü da tespit edilebilirler. Metastatik hastalık asemptomatik olabilir yahut kanserin yayıldığı yere nazaran farklı belirtilere neden olabilir. En sık görülen belirtiler akciğer metastazında kalıcı kronik bir öksürük yahut kemik metastazı durumunda kemik ağrısı olabilir.

Tedavi seçenekleri: Şayet metastatik hastalık varsa böbreğin cerrahi olarak çıkarılması, tümörün boyutunu küçültmek ve semptomları hafifletmek için tavsiye edilir. Bu ameliyata sitoredüktif nefrektomi denir. Şayet ameliyat için gereğince uygun olduğu düşünülürse bu prosedür uygulanabilir. Şayet başarılı olursa, daha uzun ömür ve daha az yan tesirler oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Metastaz çok fazla ağrı yahut öteki belirtilere neden olursa, bu metastatik tümörleri çıkarmak için ek ameliyat gerekebilir. Majör cerrahi için uygun olup olmadığınız ve tümörün çıkarılıp çıkarılamayacağı değerlendirip hekiminiz tavsiye edebilir. Primer tümörün çok büyük değilse ya da öteki böbrek de çalışmıyor ise hekiminiz sitoredüktif parsiyel nefrektomi önerebilir. Bu ameliyat sırasında tabip sağlam, sağlıklı böbrek dokusundan mümkün olduğunca fazla bırakır. Metastatik hastalıkta, cerrahi çoklukla ilaç tedavisi ile birleştirilir.

Böbrek kanseri için ilaç tedavisinin çeşitli tipleri vardır:

-Antianjiogenik terapi, yaygın amaca yönelik tedavi

-İmmunoterapi

-Kemoterapi, immunoterapi ile kombine

Böbrek kanseri için en sık kullanılan ilaç tedavisi antianjiogenik tedavidir. Hekiminiz tümörü küçültmek için ameliyat öncesi ilaç tedavisi önerebilir. Kimi durumlarda, antianjiogenik tedavi kanserin buna nasıl reaksiyon vereceğini görmek için ameliyattan evvel kullanılır. Âlâ cevap verirse, cerrahi sonrası tedavi devam eder. Hekiminizin ameliyattan sonra yalnızca ilaç tedavisi tavsiye etmesi de mümkündür. Cerrahi mümkün değilse, çabucak ilaç tedavilerine başlanır. Bu ilaçların sistemi tümör büyümesi üzerinden tesir eder. Ekseriyetle, antianjiojenik tedavi kullanılır. Az durumlarda immunoterapi tavsiye edilebilir. İlaç tedavisi belirtileri rahatlatmak, primer tümörü ve metastazları küçültmeyi sağlayabilir. İlaç tedavisi alırken ameliyattan sonra metastazlara bağlı belirtiler varsa, radyoterapi daha da rahatlatmak için yardımcı olabilir.

a-Sitoredüktif Nefrektomi: Tedavi Tümör çıkarılabilir ise ve siz de ameliyat için uygunsanız ise sitoredüktif nefrektomi metastatik böbrek kanseri için tavsiye edilir. Maksat mümkün olduğunca tümörün çıkarılmasıdır. Bu süreç için etraf organlar olan dalak, pankreas, barsak yahut karaciğerden bir kısmını çıkarmak gerekli olabilir. Sitoredüktif nefrektomi başarılı olursa, size daha uzun yaşama için baht verir ve daha az yan tesire sahiptir.

Sitoredüktif nefrektomi nasıl yapılır?: Standart tedavi açık sitoredüktif nefrektomidir. Birinci olarak, tümörün büyüklüğü ve etrafındaki doku yahut organların tutulumu tabip tarafından denetim edilir. Cerrah daha sonra, direkt böbreğe erişmek için karın duvarını kesi ile açar. Tümör ekilmesini önlemek için, hekiminiz böbreği saran hami yağ dokusu ile meblağ. Cerrah nihayetinde böbreği çıkarmak için böbrek renal arter, renal ven ve üreteri ayırır.

Sitoredüktif parsiyel nefrektomi: Böbrek primer tümörü çok büyük değilse yahut başka böbrek güzel çalışmıyorsa hekiminiz sitoredüktif parsiyel nefrektomi önerebilir. Bu ender bir süreçtir. Hedef, tümör tarafından etkilenen böbrek modülünü çıkarmak ve sağlıklı böbrek dokusunu mümkün olduğu kadar fazla bırakmaktır. Ameliyat açık cerrahi ya da laparoskopi ile yapılabilir.

Başka bir mümkünlük, ablasyon tedavisi ile tümörü tedavi etmektir. Ablasyon tedavisi radyofrekans ablasyon (RFA) yahut kriyoterapi olabilir. Bu süreçlerin gayesi ısıtma (RFA) yahut dondurma (kriyoterapi) ile tümör hücrelerini öldürmektir. Bu süreçler lokal yahut genel anestezi altında yapılabilir.

b-Metastatektomi: Hekiminiz metastatik tümörleri çıkarmak için ek ameliyat önerebilir. Metastazları çıkarmak mümkünse ve ağır bir cerrahiye uygunsanız bu ameliyat önerilir. Bu süreç şiddetli ağrınız ve rahatınızı bozan belirtileriniz varsa âlâ gelebilir.

c-Metastatik hastalık için ilaç tedavisi: İlaç tedavisi metastatik böbrek kanseri için yaygın bir seçenektir. Tedavinin çeşitli tipleri vardır: -Hedefe yönelik tedavi(akıllı ilaç ilaç uygulamaları) olarak bilinen antianjiogenik tedavi -İmmunoterapi -İmmunoterapi ile birlikte kemoterapi. Bu ilaçlar tümörlerin kullandığı büyüme sistemleri üzerinden tesir eder. Genel durum, belirtiler ve prognoz dikkatlice değerlendirildikten sonra yanlışsız tedaviye karar verilir. Ek testler yahut taramalar da tedavi seçiminde kullanılır. Ekseriyetle, antianjiogenik tedavi böbrek kanseri için tavsiye edilir. Şayet ender bir böbrek kanseri tipi varsa, hekiminiz immunoterapi ile birlikte kemoterapi tedavisi önerebilir.

-Antianjiogenik tedavi: Bunlar tümör büyümesini yavaşlatan ve hatta tümörü küçülten bir küme ilaçtır. Kanseri besleyen ve büyümesini sağlayan yeni kan damarı oluşumunu engellerler. Damar oluşumuna neoanjiogenez denir ve bu ilaçlar için antianjiogenik tedavi terimi kullanılır. Antianjiogenik tedavi ekseriyetle gaye tedavisi olarak isimlendirilir zira çoğunlukla kanser hücrelerini tesirler.Her biri özel faktörleri hedefleyerek tümör büyümesini etkileyen çeşitli tipleri vardır. Birçok tipinde antianjiogenik tedavi konutta alınabilen haplar ile yapılır. Birkaçı damardan uygulandigi için hastaneye gitmeniz gerekecektir.

Böbrek kanser tedavisindeki sık kullanılan antianjiogenik ilaçlar:

-Sunitinib

-Pazopanib

-Axitinib

-Sorafenib

-Tivozanib

-Bevacizumab (Kombine İmmunoterapi ile birlikte)

-mTOR inhibitörleri: mTOR olarakta isimlendirilen özel bir enzimi hedefleyen antianjiogenik ilaçlar mTOR inhibitörleri olarak bilinir. mTOR enzimi hücre büyümesi ve hücre canlılığı için değerlidir.Aşağıdaki amaç ilaçlar ise enzime saldırarak tümörü küçültmeyi amaçlar -Temsorulimus -Everolimus

Akıllı ilaçların yan tesirleri: Ferdî prognozunuz ve tümörün özelliklerine dayanarak hekiminiz sizin durumunuz için en âlâ antianjiogenik ilacı seçecektir. Bu özel ilaç etkisiz olur yahut belirtilerinizi ortadan kaldırmazsa hekiminize farklı bir ilacı kullanmak için başvurabilirsiniz. Bu ilaçlar bedendeki yeni kan damarı oluşumunu etkiledikleri için pek çok yan tesire neden olabilirler. Bitkinlik sık görülen bir yan tesirdir. Bu olağandan daha yorgun hissetme, enerjisizlik durumudur ve uyumayla düzelmez. Ayrıyeten eklem, kas, ve göğüste ağrı da hissedebilirsiniz. Bitkinlik ilaçların yan tesiri de olabilir, tümör yahut metastazdan da kaynaklanabilir. Bu tedavi sırasında mide bulantısı ve hasta hissetme hali yaygındır. Ayrıyeten ishal ve kabızlık olabilir. Bu belirtilerden rastgele biri varsa tıbbi takıma bildirin. Hekiminiz bu belirtilerinizi tedavi etmek için ilaç verebilir.

Tedavi sırasında yüksek tansiyonunuz olabilir. Kan basıncı tedaviye başlamadan evvel ve birinci hafta içinde denetim edilmelidir. Gerekirse hekiminiz bunu denetim etmek için antihipertansif ilaç reçete edecektir. Antianjiogenik tedavi erektil disfonksiyona da neden olabilir. Bu ilaçlar troid işlevlerini etkileyebilir. Troid hormone üreten ve bedenin güç denetimini sağlayan bezdir. Troid hormon üretiminde düşüş varsa yorgunluk, üşüme hissedebilir yahut kilo alabilirsiniz. Troid çok faal hale gelirse sıcaklık hissi ve terleme, huzursuzluk, uyku ve konsantrasyon sıkıntıları yahut kilo kaybı olabilir.

Sunitinib, pazopanib , axinitib, sorafenib, tivozanib ve bevacizumab yara güzelleşmesini yavaşlatabilir; bu nedenle ameliyat sonrası yaralar büsbütün iyileşene kadar bu tedaviye başlamayamazsınız. Bu ilaçları alırken nefes darlığı, göğüs ağrısı ve şişmiş ayak bilekleri ve ayaklarda şişme ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıyeten pıhtı oluşumuna neden olarak kalp krizi ve inme riskini arttırabilir. Cildinizde kuruluk , kızarıklık yahut döküntu olabilir. Kimi durumlarda cilt sarıya dönebilir ve tedavi bittikten sonra düzelebilir. El ve ayak parmaklarında uyuşma ve karıncalanma ile karşılaşabilirsiniz. Tedavi sırasında saçınız griye dönüşebilir. Tedavi seansları ortasında kimi renkler geri gelebilir. Ayrıyeten el ayak sendromu da denilen avuç ve ayak tabanında kabarcıklar ve kızarıklar gelişebilir. Bu durum ile karşılaşırsanız hekiminiz tedaviyi azaltmayı yahut kesmeyi önerebilir.

mTOR inhibitörleri Temsirolimus ve Evorilimus başta akcigerler ve kan ile ilgili özel yan tesirlere neden olabilir. Tedavi alyuvar, akyuvar yahut trombositlerde süreksiz bir düşüklüğe neden olabilir. Akyuvarlarda düşüş enfeksiyon riskinde artışa neden olur. Alyuvar sayısında düşüklük yorgunluk ve nefes almada zorluk hissi yapabilir. Düzey çok düşük hale gelirse kan transfüzyonu gereksinimi olabilir. Trombositlerde düşüklük burun kanaması, diş fırçaladıktan sonra diş eti kanaması yahut peteşi olarak bilinen kol ve bacaklarda çok sayıda küçük kırmızı lekeler ve çürüğe neden olabilir. Bu yan tesirlerden rastgele birine sahipseniz sıhhat takımına başvurmalısınız. Hekiminiz tertipli kan sayımı denetimi yapacaktır. mTOR inhibitörleri tıpkı vakitte kan şekeri seviyesini etkileyebilir ve kolesterol düzeyini yükseltebilir. Kan sistemli olarak denetim edilmelidir.

Öteki bir mümkün belirti ağızda acı tattır. Gargara belirtileri hafifletmek için yardımcı olabilir fakat alkol, peroksid, iodin, kekik içeren gargaralardan kaçının zira acıyı daha makus yapabilir. Kullanabileceğiniz eser teklifleri için sıhhat grubunuza danışın. Akciğeriniz bu tedavilerden etkilenmiş olabilir. Tedavi sırasında öksürük gelişirse sıhhat takımınıza başvurun.

-İmmunoterapi: Immünoterapi tümör hücreleriyle gayret için bağışıklık sistemini güçlendiren bir tedavi tipidir. Bu tedaviler yalnızca özel olaylarda uygulanabilir. Genel durumunuz düzgünse ve akciğerlerde az sayıda metastaz varsa hekiminiz tarafından önerilebilir.

3 farklı immünoterapi metaztatik böbrek tümörlerinde kullanılabilir.

-Interferon-alfa (INF-α)

-Interlokin-2 (IL-2)

-İmmün Check point inhibitörleri ve PDL ve PDL1 inhibitörleri

İnterferon-alfa ve İnterlökin-2 tedavisi: Şayet tümör berrak hücreli karsinom alt tipinde ise ve tümör yalnızca akciğere yayılmış ise hekiminiz interferon-alfa tedavisi önerebilir. İnterferon ekseriyetle antianjiogenik ilaç bevacizumab ile kombine edilir. Deri altına uygulanır. Hekiminiz sizinle tedavi şemasını görüşecektir. Hekiminiz İnterlökin -2 önerirse yan tesirleri nedeniyle tedavi sırasında hastanede kalmak gerekebilir.IL- 2 ve IFN-α önemli yan tesirlere neden olabilir. En sık yorgunluk, ateş, titreme, baş ağrısı, kas ve eklem eklem ağrısı üzere grip gibisi belirtiler vardır. Nerdeyse immünoterapi uygulanan herkeste bu yan tesirler gorulur. Tedavi devam ederken çoklukla olağana döner. Bu belirtiler enjeksiyon sonrası 2-4 saat sonra görülür ve yaklaşık 12 saat sürer. Parasetamol belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.Tedavi alyuvar, akyuvar yahut trombositlerde süreksiz bir düşüklüğe neden olabilir. Akyuvarlarda düşüş enfeksiyon riskinde artışa neden olur. Alyuvarlarda düşüklük yorgunluk ve nefes almada zorluk hissi yapabilir. Düzey çok düşük hale gelirse kan transfüzyonu muhtaçlığı olabilir. Trombositlerde düşüklük burun kanaması, diş fırçaladıktan sonar diş eti kanaması yahut peteşi olarak bilinen kol ve bacaklarda çok sayıda küçük kırmızı lekeler ve çürüğe neden olabilir. Bu yan tesirlerden rastgele birine sahipseniz sıhhat takımına başvurmalısınız. Hekiminiz tertipli kan sayımı denetimi yapacaktır.Diğer belirtiler bulantı ve kusma, ishal, iştah kaybı ve tat değişiklikleri yahut ağızda metalik bir tadı içerebilir. Boğaz ağrısı ve yutma sırasında ağrı olabilir. Bu belirtiler dehidratasyon, kilo kaybı yahut makûs beslenmeye yol açabileegi icin düzelmezlerse hekim yahut hemşirenizi bilgilendirin. Tedavi sırasında depresif , telaşlı olabilir yahut uyku meseleleri yaşayabilirsiniz. Bu durumlar immunoterapinin yan tesiri olabilir ama teşhise karşı bir yanıt da olabilir.

Kontrol-Noktası İnhibitörleri-İmmün Check point inhibitörleri ve PDL ve PDL1 inhibitörleri: Bağışıklık sistemin temeli, yüzeylerindeki proteinleri anahtar kilit prensibi ile kullanarak bedenin sağlıklı hücreleri ile yabancı ve sıhhatsiz hücreleri ayırt ederek gerekirse aktive olan beyaz kan hücresi olan T hücreleridir. Bu T hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve gerekli olmadığında bağışıklık karşılığının aktivasyonuna pürüz olan ‘Frenler’ vardır. İşte tümör hücreleri bu frenleri kullanarak bağışıklık sistemi hücrelerini kandırır, T hücreleri tümörlü hücreleri fark edemez. Bağışıklık sistemini kör etmeyi başaran tümör hücreleri artarak, yayılır.T hücrelerini durduran bu frenlerden CTLA-4 ve PD-1 isimli proteinleri hedeflemektedir. Bu proteinler durdurulursa bağışıklık sistemi tümör hücrelerini görmeye ve tanımaya başlar ve onlarla savaşarak yok edilmesini sağlar. Bu proteinlerle savaşan ve onları durduran ilaçların kullanıldığı tedaviye “immun checkpoint tedavi’’adı verilir. CTLA-4 ve PD-1 proteinlere bağlanan ve bloke eden antikorlar kullanılır, “immun checkpoint’’ (kontrol noktası) inhibitörleri olarak isimlendirilirler. Klinik araştırmalarda bilhassa PD-1’i hedefleyen tedavilerde metastatik kanserlerde uzun müddetli güzelleşme sağlanmıştır.

FDA tarafından onaylanmış ve CTLA-4 inhibitörü olarak ipilimumab ve PD-1 inhibitörü pembrolizumab ve nivolumab, akciğer, mesane ve böbrek kanserleri, baş ve uzunluğunda skuamöz hücre kanseri ve Hodgkin lenfoma dahil olmak üzere birçok kanserin tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Elbette yan tesirleri vardır ancak ekseriyetle çok önemli değildir ve kanser tedavisi için bir ihtilal olarak kabul edilmektedir.

Bu tedavi için şimdilik görülen tek handikap her tümör hücresinin bağışıklık sistemini kandırmak için PD-1 yahut CTLA-4 proteinlerini kullanmazlar. Bu yolu kullanmayan tümörleri bu tekniği inhibe ederek engelleyemezsiniz. Bu nedenle tümörün bu proteinleri kullanıp kullanmadığından emin olmak gerekir. Bu emelle tümörün PD-1’i harekete geçiren PDL-1 taşıyıp taşımadığını anlamak için laboratuvar testlerinden yararlanılır.

PD-L1 testi, bir hastanın “immun checkpoint tedavi’’den faydalanıp faydalanamayacağının belirlemesine yardımcı olur. Test tümör dokusu yahut kandan çalışılabilir. Bir PD-L1 testi, bir tümörün ne kadar PD-L1 ürettiğini ölçer. Yüksek ölçülerde PD-L1 üreten tümörler, tedaviye daha az üretenlere nazaran daha hassastır. Hangi hastanın ilaçlara yanıt verebileceğini belirlemede yardımcı olsa da, test yanılmaz değildir. Yüksek düzeylerde PD-L1 testi yapan kimi tümörler tedaviye karşılık vermeyebilir ve düşük düzeylerde ise güçlü bir yanıt olabilir. Kanser hücreleri karmaşıktır ve farklı faktörler bu ilaçlara ne kadar hassas olduklarını etkileyebilir.

-Kemoterapi: Kemoterapi hücreler için toksik olan bir yahut daha fazla kimyasalın oluşturduğu ilaç tedavi cinsidir. Bu tümör hücreleri üzere bedenin süratli bölünen saç ve kemik iliği hücrelerine saldırır. Çoklukla damardan uygulanır.Kemoterapi ekseriyetle böbrek kanseri için tesirli değildir. Metastatik böbrek tümörlerinde 5-florourasil ile kombine immünoterapi primer tümörün komplet rezeksiyonu sonrası tesirli olabilir.

d- Metastatik böbrek kanseride radyoterapi : Radyoterapi kanserli dokuyu öldürür ve yok eder. Böbrek tümörleri genelde radyoterapiye çok karşılık vermezler. Bu nedenle tedavi yalnızca cerrahi ile çıkarılamayacak primer tümörün yahut metastazın neden olduğu semptomları hafifletmek için tavsiye edilir. Radyasyon tedavisi tek doz halinde verilebilir. Ayrıyeten bolunmus radyasyon tedavisi için birkaç sefer hastaneye gitmeniz gerekebilir. Bu durumda günde bir doz radyasyon alırsınız.Böbrek kanserinde radyasyon tedavisi ekseriyetle palyatif yaklaşımın bir kesimi olarak tavsiye edilir.

4-Palyatif bakım

Palyatif bakım iyileşemediğin bir hastalığın olduğu vakit hayat kaliteni artırmayı hedefleyen bir bakımdır. Palyatif bakım boyunca sen ve sevdiklerin multidisipliner bir kadro tarafından desteklenirsiniz. Fizikî, ruhsal, toplumsal ve manevi sorularini ortaya koyarsin. Palyatif bakım sikayetlerin denetim edilmesini ve ağrı idaresini içerir. Palyatif bakım takımı bakımınızı meskende ya da hastanede yapabilir. Bir öbür seçenek bakım, konutunda bakımdır. Bakım konutları sizin hayatınızın son safhasında size bakım sağlayan kurumdur.

Hislerinizi ve isteklerinizi palyatif bakım takımı ve ailenizle konuşabilirsiniz.Bir aile ya da yakın arkadaş olarak palyatif bakımda kıymetli rol oynayabilirsin. Paklık, yıkanma ve yemek yapma üzere pratik hususlarda yardımcı olabilirsin. Arkadaşına, ailenden birine yahut eşine hizmet veren palyatif bakım grubuna yardımcı olabilirsin. Muhtaçlık durumunda meskende özel profesyonel bakımın mümkün olup olmadığını palyatif bakım grubuna sorabilirsin. Konuşma gereksinimi hissedersen palyatif bakım grubuyla, manevi danışmanla yahut aile doktorunla irtibata geçebilirsin. Palyatif bakım takımı tıpkı vakitte senin hislerinin üstesinden gelmende yardımcı olabilecek şahısları gösterir. Hasta kurumları aile üyelerine ve arkadaşlarına dayanak sağlayabilir.

”Avrupa üroloji derneği hasta bilgilendirme kısmından alıntılanmıştır.”

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler