fbpx
Aile Danışmanlığı

Bir insanın birinci 3 yılında neler oluyor?

Aslında bu soruya tam aksisi bir noktadan bakmak isterim. 0-3 yaş aralığında neler olmuyor?

Öncelikle gelişimi farklı açılardan ele almış pek çok bilim beşerinin yaklaşımları ile size 0-3 yaş aralığında neler olduğunu anlatacağım.

Psikoloji denilince birinci akla gelen isimlerden Freud’un psikoseksüel gelişim kuramının temel yapıtaşları bilinçdışı ve dürtüler ile ilgilidir. 0-1 yaşı kapsayan oral devirde haz odağı ağızdadır. Bu devirde yaşananlar da pek çok kişilik örgütlenmesi ile bağlantılıdır. 1 yaştan 3 yaşa kadar olan devir haz odağı anal periyoda kaydığı için bu sefer çocuğun tuvalet eğitimiyle birleşen pek çok yaşantı ile kişilik örgütlenmesine tesir eder.

Pekala Erikson gelişimle ilgili ne der? Erikson’un Psikososyal kuramı davranışlarımızın güdüsünün toplumsal tabiat olduğunu ve bu yüzden birinci 1 yılda inanç, sevgi ve tutarlılığın kıymetli olduğunu söyler. Sonraki 2 yıl içinde de yanlışsız verilmiş özgürlük alanının bağımsızlaşmayı destekleyeceği anlatılır. Bu da tekrar çocuğun ilerdeki kişilik örgütlenmesi ile alakalıdır.

Pekala sonraki akımlardan Bilişsel Gelişim kuramı bize ne söyler? Piaget, akımın isminden de anlaşılacağı üzere şuurlu niyete vurgu yapar. Zihinsel büyümeyi çocukların gelişiminde kıymetli bir yere koyar. Dünyanın bilişsel olarak yapılandırılmasında iki değerli süreç olduğunu söyler: Özümleme ve ahenk sağlama. Bu kuramı en uygun anlatan örnek ‘bir bebek çıngırağı sallarken çıkardığı sesle öğrenir’ halindedir. O vakit bilgiyi öğrenmek için deneyimlemek ve onu zihinde işlemek gerekir. Aşinalık yani tekrar öğrenme için çok değerlidir ve çokça özgünlük ister. Toplumsal etkileşimin bilişsel gelişimi desteklediğini ve bebeklerin 4 temel zihinsel süreci olduğunu söyler. Dikkat, duyular, algı ve hafıza. Sosyokültürel etkileşimler ile bu temel zihinsel fonksiyonlar daha uygun hale gelir. Bunda da öğretmen ya da ebeveyn üzere rehber öğretmene muhtaçlık duyar.

Etolojik kuramlar içinde ise Lorenz’in basımlaması ile başlayan ve J. Bowlby ile devam eden ve şu anda bağlanma kuramı olarak bildiğimiz kuram vardır. Bakım verenle kurulan inançlı bağlantı ile olumlu bir gelişim görülmesi beklenmektedir.

1970’lerde başlayıp 2005’lere kadar her daim evrilen bir öbür kuram ekolojik kuramdır. İsmini tabiat bilimlerinden almıştır. Bir çocuğu büyütmenin bir toplumun misyonu olduğunu söyler. Birebir Afrika asıllı kelam üzere ‘ Bir çocuğu büyütmek için bir köye gereksinim vardır’. Merkeze çocuğu koyar ve çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer aldığını söyler. Çocuğun davranışları, etrafındaki bu bireylerden ve bağlantılardan etkilendiği üzere çocuk da onları tesirler. Bu sistemlerdeki tecrübelerin niteliği kıymetlidir, çocuğun direkt içinde bulunmadığı sistemler de çocuk üzerinde tesirlidir der.

Literatürde yer alan ve geçmişten günümüze evrilerek gelen tüm bilimsel ekollerin bize öğrettiği çok fazla bilgi var. Pekala ya ortak noktası ne? Hayatın birinci 3 yılında yaşanılanların kişiliğin yapılanmasına, zihinsel süreçlere, inançlı temele dayanan alakalar kurmaya, öğrenme maharetlerine yüksek oranda tesir ettiği söylenebilir.

Bu kuramsal bilgilere ek olarak bildiğimiz diğer çok değerli bir bilimsel bilgi de hayatın birinci yılında evet yanlış duymuyorsunuz doğumdan sonraki 365 gün içinde bebeğin beyninin bir yetişkin beyninin hacminin %70’ine ulaşmasıdır. Bu oran 5 yaşa kadar ise %90’a ulaşır. Demek ki hayatın birinci 3 yılında yaptığımız hakikat yatırımın bizi nerelere götüreceğini görebiliyoruz. Pek tabi bu yılları es geçmenin de bizi nelerden alıkoyacağını iddia edebiliriz.

Bu durumda 0-3 yaştaki erken çocukluk eğitimleri sanki olmaktan çıkıp bir gereklilik haline geliyor.

Ülkemizde son 10 yılda yapılan ‘6 çok geç’ kampanyalarını bilirsiniz. Türkiye genelinde erken çocukluk için yapılan yatırımlar bu kadar geç kalmışken KindyROO bu serüvene Türkiye’de 2004’te tek şube ile başlamış ve şu anda 26 şube ile büyükşehirler ve Anadolu kentlerinde yayılımını sürdürmektedir.

Birtakım kritik noktalar ile KindyROO’nun neden bir çocuğun hayatında olmazsa olmaz olduğunu ve bir ebeveynin buna neden yatırım yapması gerektiğini özetlemeye çalışacağım.

Program, bilimsel alt yapısı ile pek çok farklı kısımda bilim beşerinin bir ortaya gelmesi ile oluşturulmuştur ve daima revize edilmektedir. Beynin gelişim sistematiğine uygun hazırlanmıştır. Pek çok bilimsel araştırmaya husus olmuş ve yararı kanıtlanmıştır. Çocukların birinci öğretmenleri olan ebeveynlerini her hafta farklı temalar, oyunlar ve nörolojik bilgiler ile beslemektedir.

Çin Spor Bakanlığı olimpiyat sportmeni yetiştirmek için bu programı kullanmakta, Avustralya hükümeti maddi gücü kâfi olmayan ailelere eğitimde fırsat eşitliği sunmak için bu program ile ailelere dayanak olmaktadır.

Bilimsel alt yapısı ile bütünsel gelişimi desteklediği kanıtlanmış KindyROO her çocuğun hakkı olmakla birlikte ebeveyn akademisi olarak da ebeveynlerin seyahatine takviye olmalıdır.

KindyROO ailesi olarak gelişimin durmadığını-beklemediğini her fırsatta söylemekteyiz. Global boyutta etkilendiğimiz pandemi sürecinde de bu misyonla çocuklar ve aileleriyle online platformda E-KindyROO olarak devam etmekteyiz.

KindyROO yalnızca bir oyun kümesi değil, çok daha fazlasıdır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler